Välkommen till vår kryptiska värld

Med en egenutvecklad realtidsalgoritm utnyttjar vi  egen solenergi för
utvinning av kryptovalutor och samtidigt byggs kassaflödesgenererande tillgångar

Vi erbjuder marknaden ett grönt och hållbart sätt för framtiden

Enormt skalbar affärsmodell

Xpecunia är kryptoföretaget som utnyttjar fördelen med egen
solenergi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor
och blockchain medför.

Fysiska produktionssiter

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning
till varandra går det att lastbalansera mellan siterna och uppnå
en optimal produktion, koldioxidneutral och konstant lönsamhet

Optimalt läge

Xpecunia kan nå ett optimalt läge som är mycket nära noll i extern el-kostnad sett över en helårscykel.
Den operationella marginalen blir då mycket hög, på gränsen till extrem

Green tech

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Med vår AI modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen. 

GREENTECH DIGITAL VALUE