Välkommen till vår kryptiska värld

Med Xpecunias egenutvecklade realtidsalgoritm utnyttjar vi egen solenergi för
utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygger vi kassaflödesgenererande tillgångar.

Vi erbjuder marknaden ett grönt och hållbart sätt för framtiden.

3 siter i dagsläget

Genom att ha närliggande siter, kan Xpecunia uppnå en
högre grad av lastbalansering, vilket innebär att förbrukning
och tillverkning växlar mellan siterna med hjälp av en utjämningsanläggning.

Enormt skalbar affärsmodell

Xpecunia är kryptoföretaget som utnyttjar fördelen med egen
solenergi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor
och blockchain medför.

Fysiska produktionssiter

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning
till varandra, går det att lastbalansera mellan siterna och uppnå
en optimal koldioxidneutral produktion som ger en konstant lönsamhet.

Optimalt läge

Xpecunia kan nå ett optimalt läge som är mycket nära noll i extern elkostnad sett över en helårscykel.
Den operativa marginalen blir då mycket hög, på gränsen till extrem.

Green tech

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Med vår AI modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen. 

GREENTECH DIGITAL VALUE