Xpecunia Nordic AB (publ) utvinner kryptovalutor med hjälp av egen förnyelsebar energi. Med vår självlärande modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen. 

NU TAR VI NÄSTA STEG och skalar upp vår verksamhet inför den kommande börsnoteringen. Från starten som en testmiljö, genom ett validerat tekniskt och ekonomiskt proof of concept börjande vi växa under 2019. Idag är företaget en väl fungerande verksamhet med en enormt skalbar affärsmodell. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med egen solenergi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.  

Xpecunia har idag två egna produktionssiter, som båda är under fortsatt utveckling, vi skall bygga ut båda två och påbörja en tredje site under vintern 2020/2021. Människorna i företaget har lång erfarenhet av att bygga lönsamma företag i snabbväxande och noterade händelseförlopp, vi fokuserar på värdeskapande i första hand genom nyskapande teknik och kreativa medarbetare. 

Dagens utvinning av kryptovalutor använder en stor mängd energi, det är kostsamt både under miljösynpunkt och i ekonomiska termer. Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptobrytning. Istället för att bara använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att utnyttja egen sol-
energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar i balansräkningen i och med ägandet av storskaliga solkraftanläggningar och finansiella avkastningstillgångar.  Det är miljösmart och lönsamt. Vi anser att kryptovalutor och blockchain-teknik är tveklöst här för att stanna och vi erbjuder därför marknaden ett grönt och hållbart sätt för framtiden. Med hjälp av en egenutvecklad realtidsalgoritm som är självlärande väljer vi alltid att utvinna den för stunden mest optimala och lönsamma kryptovalutan. Vi bevakar samtliga relevanta krypto och utvärderar automatiskt vilken kombination som ger bäst avkastning. Xpecunia är idag kassaflödespositivt och vi söker nu ytterligare ägarspridning och expansionskapital för att skala upp vår verksamhet inför en notering under 2021, som vi siktar på under andra kvartalet.  

Välkommen att vara med på resan!

 

VD har ordet

VD Xpecunia, Daniel Moström