Xpecunia Nordic AB (publ) utvinner kryptovalutor med hjälp av egen förnyelsebar energi. Med vår självlärande modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen, och på så sätt optimerar tillverkningen. 

NU TAR VI NÄSTA STEG och skalar upp vår verksamhet inför den kommande börsnoteringen. Från starten som en testmiljö, genom ett validerat tekniskt och ekonomiskt proof of concept börjande vi växa under 2019. Idag är företaget en väl fungerande verksamhet med en enormt skalbar affärsmodell. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen genom egen solenergi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.  

Xpecunia har idag två egna produktionssiter, där båda är under fortsatt utveckling. Vi skall bygga ut båda dessa samt påbörja en tredje site under vintern 2020/2021. Människorna i företaget har lång erfarenhet av att bygga lönsamma företag i snabbväxande och noterade händelseförlopp, där vi i första hand fokuserar på värdeskapande genom nyskapande teknik och kreativa medarbetare. 

Dagens utvinning av kryptovalutor använder en stor mängd energi. Detta är kostsamt både ur miljösynpunkt men även i ekonomiska termer. Från ett operativt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptoframställning. Istället för att bara använda el från det traditionella elnätet har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att utnyttja egen solenergi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar i balansräkningen i och med ägandet av storskaliga solkraftanläggningar och finansiella avkastningstillgångar. Det är miljösmart och lönsamt. 

Vi anser tveklöst att kryptovalutor och blockchain-teknik är här för att stanna och vi erbjuder marknaden ett grönt och hållbart sätt för framtiden. Med hjälp av Xpecunias egenutvecklade samt självlärande realtidsalgoritm, väljer vi alltid att utvinna den för stunden mest optimala och lönsamma kryptovalutan. Vi bevakar samtliga relevanta kryptovalutor och utvärderar automatiskt vilken kombination som ger bäst avkastning. Xpecunia är idag kassaflödespositivt och vi söker nu ytterligare ägarspridning och expansionskapital för att skala upp verksamheten inför en notering. Målsättningen är att den ska ske under andra kvartalet 2021.  

Välkommen att vara med på resan!

 

VD har ordet

VD Xpecunia, Daniel Moström