Xpecunia kan rapportera stort intresse för Nyemissionen!

”Mediaplanen börjar nästa vecka. Vi tillämpar ”först i kön princip”.

Teckning 12 okt till 30 okt

Memo på xpecunia.com

Tecknas Mobilt Bank ID aqurat.se/xpecunia2020/

Pre-IPO 4 kr för Unit 1 aktie + 1 TeckningsOption

Erbjudandet i korthet

 • Teckningsperiod: 12 oktober – 30 oktober 2020
 • Emissionskurs: 4,00 kr per unit. En unit består en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.
 • Minsta teckningspost: 2.000 units, motsvarande 8.000 kr.
 • Emissionsbelopp: 10 Mkr
 • Emissionsvolym: 2 500 000 units
 • Befintligt antal aktier: 23 159 450 st
 • Värdering pre-money: Ca 92,6 MSEK
 • Teckningsförbindelser: Ca 40 % av emissionsbeloppet
 • Övertilldelning: Bolaget har möjlighet att genomföra en riktad emission till kvalificerad investerare uppgående till 30 Mkr, till samma villkor som i grundemissionen.
 • Villkor teckningsoption: En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till lösenpris 5,50 SEK.
 • Anmälan till teckning Sker via anmälningssedel eller via onlineteckning på www.aqurat.se
 • Emissionsinstitut Aqurat Fondkommission
 • Finansiell rådgivare Göteborg Corporate Finance