5 frågor till VD Daniel Moström

5 frågor till VD Daniel Moström

Saxat från borsvarlden.com 1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut? Xpecunia är i stadig expansion och bygger ut våra anläggningar som idag är tre till antalet i en hög fart. Det har varit ett tufft tempo. De höga kryptopriserna ger naturligtvis ett...
Xpecunia – Resultat Q1 2021

Xpecunia – Resultat Q1 2021

Xpecunia Nordic AB (publ) resultatet för Q1 2021. Mycket kraftig ökning av omsättning, resultat och kassaflöde. Den fortsatta starka ökningen av tillväxten har åter bevisat affärsmodellen med hållbar lönsamhet. Omsättningen för Q1 är 77% av föregående...
Resultat 12 månader – 2020

Resultat 12 månader – 2020

Jag är mycket nöjd med att ha bevisat Xpecunias förmåga till utvinning av grön kryptovaluta och att affärsmodellen stödjer miljövänlig tillväxt och kraftig lönsamhet. Detta innebär en höjning av ambitionerna inför 2021 av alla parametrar.” säger Xpecunias VD Daniel...
Zincum – vår nya stora produktionssite

Zincum – vår nya stora produktionssite

Zincum – Vårt senaste tillskott av produktionssite Xpecunia har tecknat kontrakt på en ny stor produktionssite som benämns Zincum. Etableringen sker i en fd industrifastighet som tidigare fungerat som zinkverk med stora ytor tillgängliga för solcellsfält och stora...
Xpecunias spridningsemission övertecknad

Xpecunias spridningsemission övertecknad

Saxat från news.cision.com ”ONS, NOV 04, 2020 11:39 CET Xpecunia Nordic AB har under oktober månad genomfört en spridningsemission av Units. Utfallet var positivt och grundemissionen om 10 MSEK tecknades till 123 procent. Cirka 200 aktieägare deltog i...