Greentech offset

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra går det att lastbalansera mellan siterna och uppnå en optimal produktion, koldioxidneutral och konstant lönsamhet

Figur: Tillverkningsförbrukningskostnaden offsettas till att bli nära noll över en årsperiod. De röda staplarna är den köpta andelen och den gröna är den sålda andelen. Nettot är strax över noll.

Greentech Offset som switchas skapar optimal lönsamhet

All produktion förbrukar energi och genom att maximera el från egna solcellsanläggningar kan Xpecunia nå ett optimalt läge som är mycket nära noll i extern el-kostnad sett över en helårscykel. Detta innebär att den operationella marginalen blir mycket hög, på gränsen till extrem. Underhållskostnaderna och overhead (säkerhet, bevakning och IT-tjänster) blir de primära kostnadsposterna – dessa är normalt försumbara. Lastbalanseringen blir nyckeln till den industriella processen. Lastbalansering innebär att både förbrukning och tillverkning dynamiskt växlar mellan siterna med hjälp av en switchbar utjämningsanläggning.

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra går det att lastbalansera mellan siterna och uppnå en optimal produktion, koldioxidneutral och konstant lönsamhetGenom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra går det att lastbalansera mellan siterna och uppnå en optimal produktion, koldioxidneutral och konstant lönsamhet

” Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra,
går det att lastbalansera
 mellan siterna och uppnå en optimal produktion,
koloxidneutral och konstant lönsamhet ”

Site # 1 – claynest

Vår första fullskaliga produktionsanläggning Claynest är slutfasen av uppbyggnaden. Sammansättning av utökningen av solcellsparken pågår och en kraftig elanslutning skall kopplas in under hösten vilket kommer öka kapaciteten fyra gånger. Claynest har varit en produktionsanläggning sedan 2018 och tjänar som utvecklingscenter. Utifrån denna modell på 80 KW uppförs kommande siter.

 

 

Site # 2 – Roundmountain

Nästa produktionsanläggning har tecknats kontrakt  på i juli 2019. Det är en fastighet som ligger idealiskt med stora öppna plana ytor i söderläge samt har produktionshallar i säkra byggnader. Kylvatten från eget vatten finns på fastigheten, vilket kan behövas under sommarmånaderna. Servitut finns för befintliga elledningar idag. Platsen ligger i mitten av Sverige. Konstruktion påbörjas under Q3-2019 och beräknas vara klart senast Q1-2020. Produktionen kan starta etappvis redan under Q3-2019. Avsikten är att standardiserat uppföra en anläggning likt Claynest samt en lastbalanseringspark och gå vidare till Roundmountain 2 och 3 som nästa fas. Produktionsmässigt avses varje fas innebära 80KW med en möjlighet till tre faser upp till 240 KW produktionskapacitet.

Site # 3 – zincum

Vårt senaste tillskott är en produktionssite som benämns Zincum. Etableringen sker i en fd industrifastighet som tidigare fungerat som zinkverk med stora ytor tillgängliga för solcellsfält och stora säkra lokaler. Drift påbörjas redan under Q4:2020.

”Detta är verkligen en optimal site för oss, här kan vi expandera verksamheten snabbt och omfattande. Det är ett drömscenario för Xpecunia”
”Den snabba utvecklingen för kryptovalutor med nu senast PayPals besked och Norwegian Banks planer gynnar bolaget och påvisar att kryptovalutor tar allt större plats i samhället.” säger VD Daniel Moström
Siten är redo att driftsättas omedelbart och ligger i mellersta Sverige i geografisk närhet till tidigare siter. Xpecunia kan drifta 35 gånger nuvarande volymer. Projektering för serverhallen och även solcellsinstallationerna har påbörjats.