IPO

VD har ordet

Under 2020 och början av 2021 har digitala valutor återigen hamnat i rampljuset efter kraftiga uppgångar. Sist man såg dessa rörelser i prissättning av digitala valutor var mot slutet av 2017. Under åren har det dock hänt väldigt mycket inom området, inte minst tack vare den alltmer ökade digitaliseringen. Det ekosystem av institutioner, företag och myndigheter som stödjer digitala valutor har blivit betydligt starkare och många har börjat inse att digitala valutor och den underliggande blockchain-tekniken erbjuder banbrytande innovationer. Etablerade företag som exempelvis PayPal har börjat acceptera digitala valutor som betalmedel och centralbanker utforskar möjligheter med nationella digitala valutor – det som tidigare enhälligt kritiserats av myndigheter och organisationer har börjat få en högre grad av acceptans.

Utvinningen av digitala valutor är blockchain-världens svar på revision. Den går ut på att lösa matematiska ekvationer för att validera transaktioner i blockchain vilket leder till en minskad risk för ”dubbelanvändning” av digitala valutor. Som ersättning för detta arbete, erhåller utvinnaren själv digitala valutor. Ersättningen är en central del av marknaden– den genererar nämligen mängden av en viss kryptovaluta i omlopp.

Den ökande populariteten bakom utvinning av digitala valutor har dock en påtalad baksida – på grund av den stora mängd datorkraft som krävs för utvinningen, krävs också enorma mängder el. Detta är inte bara en bromskloss för utvinnare som ser sina marginaler sina, utan även en signifikant kostnad för miljön.

Genom att producera egen förnyelsebar el kan Xpecunia utvinna kryptovalutor till en kraftigt reducerad kostnad samtidigt som vi minskar vårt klimatavtryck. Under 2017-2020 har vi drivit verksamheten med begränsade resurser och små volymer av utvinning och elproduktion. Affärsmodellen har dock visat sig fungera och vi har kunnat bibehålla lönsamhet och positivt kassaflöde. Genom förvärvet av vår första storskaliga anläggning, Zincum, kan vi nu öka volymerna avsevärt, både vad gäller produktion av solel och utvinning av digitala valutor.

I vår förvaltningsstrategi väljer vi att inte spekulera i prisutvecklingen av digitala valutor, utan det vi utvinner väljer vi att skyndsamt växla till traditionella valutor. Marknaden är som bekant mycket oberäknelig och vi prioriterar att säkra kassaflöden som vi sedan kan återinvestera i verksamheten.

Vi står inför en spännande framtid med många projekt i vår pipe-line. Först och främst ska vi fortsätta investera i solpaneler och datorutrustning för att öka driften i Zincum-anläggningen och under 2021 ska vi installera solcellsfält på mark och tak motsvarande 500 Kilowatt.

Vi utvecklar även ett nytt affärsområde – Xpecunia Share. Genom att samarbeta med ägare av lantbruksfastigheter kan vi få tillgång till områden med befintlig elkraftsförsörjning. Vi uppför solanläggningar som fastighetsägarna i sin tur kan dra nytta av. Serverhallarna byggs i specialanpassade containers som sedan placeras under marken. På så vis får man bort serverhallen från landskapet samtidigt som den står skyddad mot inkräktare och erhåller naturlig kylning.

Xpecunias långsiktiga mål är att nå nollsummespel mellan egenproducerad- och inköpt el, sett över ett årsperspektiv. Med detta som ledstång vill vi skapa värde för våra aktieägare samtidigt som vi bevisar att det går att utvinna digitala valutor med en hållbar metod.

 

Daniel Moström

VD Xpecunia Nordic AB


 

Disclaimer

You are about to view a web page with information that is not intended for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Japan, Singapore or South Africa. By clicking "Yes, I accept" you accept the terms of use below. The offer to subscribe for shares in Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) according to the terms set out in the prospectus is not directed to people whose participation in the offer requires additional prospectuses, registration or measures other than those pursuant to Swedish law. The prospectus and other documents connected to the prospectus may not be distributed in any country in which the distribution or the offer requires measures as outlined above or are contrary to the regulations in such countries. The shares encompassed by the offer according to the prospectus have not been registered and will not be registered in accordance with the United States Securities Act from 1933 in its current wording or any provincial legislation in Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Japan, Singapore or South Africa and may not be offered or sold, directly or indirectly, to persons domiciled in any of these countries or for the account of such a person. Application to subscribe for shares contrary to the above may be viewed as invalid and consequently ignored. Disputes arising from the offer, the contents of the prospectus and thereto connected legal matters shall be determined exclusively by a Swedish Court. Swedish law is exclusively applicable on the prospectus and the offer in accordance to the prospectus. In order to be eligible to view the information on the following web page, you shall be deemed, by accessing the following web page, to have confirmed and represented that (i) you have read and accepted the terms and restrictions set out above, and (ii) you are not located in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, Japan, Singapore or South Africa.

Yes, I accept