Viktiga avtal i USA, Belgien, Australien. Digitala verksamheten påverkad av el-krisen.

1 januari – 31 mars 2023
Siffror i parentes är jämförelsetal för samma period 2022

Första kvartalet 2023 Koncern
Nettoomsättningen på kvartalet sjönk till 5 MSEK
Påverkan av el-krisen bedöms som tillfällig
Framtida utveckling förväntas påverkas positivt av bredare verksamhet
Viktiga avtal internationellt speciellt i USA samt Belgien och Australien bekräftar nytt tillväxtområde
Kassalikviditet säkerställd av genomförda åtgärder
Teknikutveckling inom Co2-teknik fortskrider enligt plan

· Nettoomsättningen uppgick till 5 (13) MSEK
· Rörelseresultatet uppgår till -4,3 MSEK (4,1 Mkr) MSEK
· Kassaflödet uppgick till 0,2 (0,6) MSEK
 
VD Joakim Erlandson kommenterar:
„Ni som har följt oss ett tag vet att vi genomfört stora förändringar i bolaget. Idag är vi ett renodlat greentech-bolag med flera verksamhetsben som presenteras i rapporten. Denna förändring, tillsammans med ändrade förutsättningar på grund av yttre påverkan, har medfört en lägre omsättning om man jämför med föregående år. En ganska naturlig utveckling då arbetet med ett skifte i verksamheten tar tid i anspråk samtidigt som påverkan från omvärldens kris varit tydlig.
Resultatet har även påverkats av inflationen och speciellt elpriser. Med det sagt vill jag också påpeka att vi har en tydlig plan för att möta dessa utmaningar och att vi känner oss trygga i att vi gör rätt saker.
Det har varit en händelserik inledning på 2023 för Creturner Group. Under årets första kvartal har vi mött såväl utmaningar som framgångar. Utmaningarna har till stor del med omvärlden att göra och har handlat om dyrare priser och att många potentiella kunder haft fullt upp med att ta tag i sina egna verksamhets utmaningar och därmed skjutit beslut på framtiden. Framgångarna är de fina avtal och samarbeten som vi rott i hamn och som stärker vår möjlighet att nå dit vi vill att Creturner ska nå. Jag är stolt över att kunna rapportera att vi fortsätter att göra framsteg mot våra mål.”
 
Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk datorverksamhet som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och lagras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Företagskunder hos Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt kompenserar för klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Övervakningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insikt i resultaten och den framtida ekonomiska avkastningen av miljöinvesteringen. www.creturner.com
 
Creturner är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm och på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013