Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, ”Bolaget”) har i samråd med NGM Nordic SME beslutat att senarelägga handelsstarten för Xpecunias aktie vid NGM Nordic SME som var beräknad till 21 juni 2021. Bakgrunden till detta är att Bolagsverkets handläggning av den nyligen genomförda spridningsemissionen tar längre tid än beräknat. Bolagsverket har indikerat att belastningen är hög och noteringsaktuella bolag ej kan medges förtur i handläggningen. Bolagsverket meddelar vidare att de inte kan ge ett exakt besked om tidsåtgång men att ärendet beräknas handläggas inom tre arbetsdagar.

Senareläggningen är en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att alla berättigade investerare ska erhålla tilldelning på sina depåer innan handeln i aktien påbörjas. I samråd med NGM Nordic SME har Bolaget beslutat att avvakta med att kommunicera ett nytt datum för handelsstart eftersom målsättningen är att handelsstarten ska äga rum utan onödiga dröjsmål. Det är dock högst sannolikt att handelsstarten kan ske inom sex arbetsdagar.

Det nya datumet kommer att kommuniceras via pressmeddelande.

Kommentar från VD Daniel Moström:

”Under första halvåret har vi bedrivit ett intensivt arbete för en effektiv noteringsprocess i en tid då myndigheter och marknadsaktörer sällan har varit så belastade. Vissa moment är tyvärr svåra att förutse eller påverka. Vi emotser skyndsam återkoppling från Bolagsverket och inväntar noteringen med stor entusiasm.”

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.