Bolagsverket har del-registrerat och slut-registrering är inlämnad för aktier som utgör betalning av det sedan tidigare annonserade förvärvet av Creturner International AB.

14.056.318 aktier är emitterade och registrerade av Bolagsverket
2.427.198 aktier är under registrering och förväntas bli klart denna vecka.

Totalt medför det 16.483.516 nya aktier har emitterats till kursen 3,64 kronor i enlighet med förvärvsavtalet som kommunicerades godkänt av extra bolagsstämman 2022-09-29. Det nya totala antalet aktier och röster blir 53 068 392 och aktiekapitalet uppgår till 1 396 536,68 kronor.

Stockholm i november 2022
Xpecunia Nordic AB

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Moström, VD för Xpecunia Nordic AB (publ) på 070-744 6901 eller via mail daniel.mostrom@xpecunia.com