Nytt antal aktier efter att 4 573 109 aktier är emitterade och registrerade av Bolagsverket i Creturner Group AB följande lösen av teckningsoption serie 2 och riktad emission.

Bolagsverket har registrerat aktier efter nyemissioner
4 573 109 aktier är emitterade och registrerade av Bolagsverket i Creturner Group AB efter lösen av teckningsoption serie 2 och riktad emission.
Totalt medför det 4 573 109 nya aktier har emitterats och tecknats kontant till kursen 0,70 kronor / st. Creturner tillförs 3,2 Mkr före kostnader.
Antalet aktier ökar med 4 573 109 st, från 53 068 392 st till 57 641 501 st och aktiekapitalet ökar med 120 344,98 kronor från 1 396 536,68 kronor till 1 516 881,66 kronor.
Det nya totala antalet aktier och röster blir 57 641 501 och aktiekapitalet uppgår till 1 516 881,66 kronor.

Stockholm i februari 2023
Creturner Group AB (publ)


Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
 
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på 070-8555255 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013