Creturner Group AB, vars affärsområde miljöteknik utvecklar effektiv produktion av biokol via pyrolysmaskiner, inleder ett samarbete med Atmoz Consulting. Atmoz Consulting är en ledande aktör inom klimatområdet som hjälper företag att hantera och minska sin klimatpåverkan. Detta samarbete kommer göra det möjligt för svenska företag att klimatfinansiera i ett svenskt projekt och därmed bidra till att minska koldioxid i atmosfären.

Creturners biokolteknik är en innovativ lösning som minskar koldioxidutsläpp genom att omvandla biomassa till biokol. Genom att binda koldioxid och på så sätt eliminera växthusgasen från atmosfären bidrar Creturner till klimatomställningen. Atmoz Consulting har under två decennier varit ledande med att hjälpa företag att beräkna och hantera sin klimatpåverkan med hjälp av bland annat klimatberäkningar, klimatstrategier och klimatfinansiering.

I samarbete med Creturner Group AB vill Atmoz Consulting bredda sin portfölj för klimatprojekt och ge sina kunder möjlighet att klimatfinansiera i ett högkvalitativt svenskt projekt. Creturners banbrytande lösning skapar kolsänkor genom att omvandla biomassa till biokol. Deras anläggningar i Sverige inkluderar också en solenergianläggning, som genererar 2,3 megawatt, och som inte bara minskar råvarukostnader utan även minskar den totala miljöpåverkan.
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB, säger: "Vårt samarbete med Atmoz Consulting markerar ett stort steg i riktning mot att göra koldioxidhantering mer tillgänglig och effektiv. Tillsammans kommer vi att erbjuda en lösning som eliminerar koldioxid på ett pålitligt och transparent sätt. Jag identifierade tidigt Atmoz som en stark partner för den svenska marknaden. De har gjort mycket för klimatarbetet och vill hela tiden fortsätta att utvecklas. Jag är väldigt nöjd över att förhandlingarna resulterade i ett avtal."
 
Joel Nord, Chief Climate Analyst för Atmoz Consulting, tillägger: "Vi är väldigt glada över detta samarbete. Vi söker hela tiden nya klimatprojekt och länge sökt efter tillräckligt robusta projekt här på hemmaplan. I och med våra kvalitetskriterier har vi inte kunnat gå vidare med flertalet andra lokala projekt tidigare. Därför är det extra roligt att se ett så pass tillförlitligt projekt som Creturner har skapat, och såklart, att kunna erbjuda våra kunder detta i vår konsultverksamhet och i vår Carbon Management Platform."
 
Detta partnerskap innebär att Atmoz Consulting kommer att erbjuda Creturners klimattjänster till sina kunder via sina försäljningskanaler och plattformar. Detta kommer att göra det enkelt för organisationer och företag att ta del av biokolteknikens fördelar och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013
 
Om Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på CDR – Carbon Dioxid Removal vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.