Styrelsen i Creturner Group AB (publ) (”Creturner”, ”Bolaget”) har idag beslutat att senarelägga kvartalsrapporten från den 26 april till den 12 maj 2023.

Den 31 mars 2023 kommunicerade Creturner genom pressmeddelande att senarelägger publiceringen av Årsredovisningen. Det är mot bakgrund av detta som även kvartalsrapporten senareläggs; Bolaget vill inkludera reviderade siffror i sin lägesbild till aktieägarna och marknaden.

Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en verksamhet för tekniska datorer som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och lagras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Företagskunder hos Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt kompenserar för klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Övervakningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insyn i resultaten och den framtida ekonomiska avkastningen av miljöinvesteringen.
www.creturner.com
Företaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm och på Stuttgartbörsen i Tyskland.
Kontaktuppgifter
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013