Creturner Group har nu tagit ytterligare steg i att stärka sin HPC-verksamhet. Integrationen är nu pågående att löpande utöka HPC verksamheten inom Cudo Computes globala nätverk. Den snabba utvecklingen av AI-stödtjänster driver i grunden på efterfrågan.

Creturner (tidigare Xpecunia) som i pressmeddelandet daterad 2022-10-07 aviserade ett partnerskap med en utländsk samarbetspartner inom HPC (High Performance Computing) har nu tagit detta till nästa nivå med operativt avtal. Integrationen av Creturners tekniska plattform är pågående för att i helt automatiserad regi bli en del av den snabbt ökande leveransförmågan tillhandahållen av Cudo Compute. Testservrar är på plats och verifiering av helintegrationen är pågående.

Efterfrågan som redan tidigare var i stark tillväxt av marknadsdrivna tjänsteapplikationer som söker beräkningskraft har påverkats positivt av den senaste tidens publika genombrott av AI-tjänster, likt den uppmärksammande ChatGPT som fodrar mycket beräkningsresurser av vår typ av hårdvara. Intresset för att utveckla den typen av integrerade applikationer ökar efterfrågan på HPC-resurser. Här är Creturner väl positionerat särskilt då Bolaget har en grön profil på sin energitillgång som är väsentligt både ur kostnadssynpunkt och som val av samarbetspartner av miljöskäl. HPC är energiintensiv verksamhet.
 
Utvecklingen av samarbetet med Cudo Compute Ltd är direkt kopplad till partnerskapet med Panchaea Ltd i Storbritannien där Creturner även samarbetar inom HPC-hårdvara samt direkt försäljning av Co2 offset till globala serverhallar.  Panchaea är en sedan länge etablerad relation till Creturner inom hårdvara och har direktkontakt med ett stort antal globala serverhallsoperatörer.

HPC är en marknad som förväntas fortsätta växa kraftigt med 9% årligen upp till 60 MRD USD om fem år mot dagens nivå på 46 MRD USD enligt Intersect360 Research. Andra bedömare har liknande estimat.
 
Cudo Compute Ltd, dotterbolag till Cudo Ventures Ltd, är ett företag grundat 2017, med över 60 medarbetare och de har intima och väl utvecklade relationer med NVIDA, AMD och Intel. Det finns en mycket stark miljömedvetenhet som genomsyrar deras val i expansionen. https://www.cudocompute.com/
 
Panchaea är en ledande leverantör inom high performance computing system och komponenter, fokuserande på high-density datacenterapplikationer i samarbete med NVIDA, AMD, PNY Technologies, ASUS bland andra. https://www.panchaea.io/

Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
 
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på 070-8555255 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013