I samband med besök inför klimatmötet COP 28 i Dubai har Creturner tillsammans med Matome Maponya Investments (MMI) nu idag kommit överens om att inleda konkreta förhandlingar om att etablera ett dotterbolag till Creturner i Sydafrika tillsammans med MMI för miljöteknikdelen. Utvecklingen har skett betydligt snabbare än vad Creturner förväntade sig.

MMI och Creturner avser etablera ett gemensamt bolag; Creturner South Africa. MMI erbjuder att delfinansiera samarbetet, facilitera tillräckligt externt kapital och därutöver tillskjuta mark, lokala resurser och logistiklösningar.
Dialogen har pågått en längre tid, likt det löpande pågår andra dialoger med parter som är intresserade, och efter ett personligt möte mellan Creturners Ordförande och Ordföranden tillika huvudägaren till MMI har nu MMI idag återkommit och uttryckt en mycket tydlig avsikt om att konkretisera samarbetet.

MMI har identifierat stora volymer av återkommande produktionsresurser av biomassa bestående av invasiva trädarter som är lämpliga för Creturners process att framställa biokol. Biokolet skall därefter användas för att förbättra odlingsmarkers fuktabsorption, resiliens och ekologisk förmåga. Utöver detta finns det löpande tillgång till biomassa som är restprodukter från verksamheter som MMI äger eller deläger.

För Creturner är detta ett samarbete med flera vinnare som innebär ett första steg in i den afrikanska kontinenten och steg på vägen att skala upp produktionsvolymerna vilket stora kunder inom klimatoffset har efterfrågat tydliga lösningar på. Ledtiden och utmaningen skall inte underskattas och det kommer ta minst 8 månader innan en första anläggning är på plats. Creturner tar ingen stor ekonomisk risk, direkt ökar sin försäljningskapacitet, sänker sin produktionsrisk och genomför sin första större internationalisering.

När slutligt Avtal är undertecknat kommer Creturner att uppdatera aktieägarna om detta.

Om Matome Maponya Investments (MMI).
Det är ett snabbt växande privatägtbolag som nu i andra generationen, driver ett antal olika verksamheter inom fastighetsutveckling, huslån, matproduktion inom fjäderfä, en dagligvaruhandelskedja, storskalig jordbruksodling och förvaltar mycket stora landområden.  Aktiviteterna är koncentrerade till nordöstra regionen av Sydafrika. www.sekepe.com

 
För mer information, vänligen kontakta:
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013
 
Om Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på CDR – Carbon Dioxid Removal vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.