Creturner Group har genomfört en omförhandling och förlängning av hela det utestående lånet som upptogs under 2021. Lånets löptid har förlängts till 31 december 2023.

Det ursprungliga lånebeloppet avtalades år 2021 och var 30 mkr och vid årsskiftet 2021/2022 kvarstod ett skuldbelopp på 12 mkr efter att 12 mkr konverterats till aktier och 6 mkr avbetalats i erlagd amortering. Under 2022 har refinansierades lånet med 18 mkr och efter amorteringar uppgår lånet totalt till 21,8 mkr när detta avtal nu omförhandlats. Avtalet innebär att Creturner har flyttat fram amorteringstillfällena till att infalla i tre rater under Q3 och Q4 2023. Den 30 september skall 7 mkr erläggas och 30 november 9 mkr samt kvarvarande belopp senast 31 december 2023. Creturner har rätt att förtidsamortera skulden. Långivaren äger rätten att konvertera lån till aktier som ett alternativ till kontant återbetalning eller till följd av att Creturner utlyser en nyemission. Villkor för sådan kvittning ska ske under marknadsmässiga förhållanden som gäller vid tillfället. Om Creturner utlyser en nyemission har långivarna möjlighet till konvertering och har rätt men ingen skyldighet att agera garanter. Bolagets huvudägare har ställt ut externa garantier för lånen som stärker långivarnas förtroenden och därigenom harmoniserar dessa med samtliga aktieägares intressen.

En starkt bidragande orsak till omläggningen är att ge bolaget tid till att invänta de ökade likviditetsflödena från HPC, egen solenergiavkastning och klimatoffset-verksamheterna samt att försvara aktiestrukturen och därigenom undvika nyemission i dagens marknadsklimat.
Creturners syn är fortsatt expansivt inställd med ett fokus på tekniska beräkningar inom HPC, solenergi, miljöoffset och egen miljöteknikutveckling.


Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
 
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på 070-8555255 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013