Creturner Group AB, med två verksamheter inom teknisk databehandling och miljöteknik, har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) i Australien med Velocity Energy Australia, där företagen kommer att agera för att etablera Creturners teknik för klimatkompensation på plats i Australien och Nya Zeeland.

Stockholm, Sverige & Sydney, Australien
Creturner Group AB, med två verksamheter inom teknisk databehandling och miljöteknik, har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) i Australien med Velocity Energy Australia, där företagen kommer att agera för att etablera Creturners teknik för klimatkompensation på plats i Australien och Nya Zeeland.

Creturner anser att detta är ett strategiskt avtal och ett genombrott för försäljningsmöjligheter som riktar sig till kunder inom marksanering med nära koppling till gruvindustrin, jordbruksindustrin och energisektorn. Målet är att skapa en pilotanläggning liknande den som utvecklas i Sverige och sedan, om kundernas krav uppfylls, expandera och skala upp.
Marknaden efterfrågar ett tydligare mätbart, transparent, digitalt och färdigställandestyrt sätt att uppfylla kundernas behov av klimatkompensation.

Joakim Erlandson, VD på Creturner Group AB kommenterar: "Creturner-metoden har en global attraktionskraft och detta är ännu ett bevis på att vår metod är skalbar. Det är mycket intressant att detta potentiellt är den första etableringen utanför Sverige. Det är fullständigheten, snabbheten, noggrannheten och den permanenta effekten som tilltalar kunderna. Förutom Co2-kompensationseffekten kan vi återställa naturen på grund av vår process i ekonomisk och ekologisk harmoni".

Nicholas Tsiougos, VD på Velocity Energy Australia kommenterar: "Det är en oerhört spännande tid i Australien och Nya Zeeland med en allt större vilja att minska koldioxidutsläppen inom viktiga områden som jordbruk och gruvdrift. Det är av avgörande betydelse för affärsverksamheten att ha en lösning för koldioxidminskningar som gör skillnad snabbt – särskilt på land och i gruvor. Creturners skalbara metod och helhetsstrategi för lösningen är unik – vilket vi anser passar våra kunders behov. Vi ser fram emot att framgångsrikt genomföra och expandera Creturner-modellen tillsammans i hela Australien och Nya Zeeland."

Om Velocity Energy Australia
Velocity Energy utvecklar ett ekosystem av klimatlösningar och gröna teknikalternativ för jordbrukare, markägare, gruvarbetare, kommersiella och bostadshyresvärdar och tillhandahåller en helhetslösning för alla. Vårt uppdrag är att hjälpa regeringar och företag att anpassa, planera, förbereda och utföra de omfattande mandaten för en framtid med nollutsläpp. Grundarna har lång erfarenhet från företags, fastighetsutveckling och investment banking samt har stort kontaktnät inom de sektorer man verkar inom.
W: www.velocity.energy E: fullycharged@velocity.energy

Om Creturner Group AB
Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en verksamhet för tekniska datorer som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljöteknikdivisionen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och deponeras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Creturners företagskunder kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som traditionell koldioxidkompensation, t.ex. trädplantering. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insyn i resultatet och framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.

För mer information:
Joakim Erlandson
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013
E: joakim.erlandson@creturner.com
T: +46 (0) 070-8555255
A: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
W: www.creturner.com
Creturner Group AB är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige och på Stuttgartbörsen i Tyskland.