Creturner och ett amerikanskt företag inom resebranschen har kommit överens om att utveckla ett försäljningssamarbete. Villkoren för samarbetet är sådana att motparten kan agera som återförsäljare av Creturners klimatkompensationstjänster till sina kunder inom B2B-segmentet. Det årliga värdet eller volymerna har ännu inte uppskattats av Creturner eller motparten.

Creturner anser att detta är ett avtal av strategisk betydelse för försäljningsmöjligheter riktade till kunder i USA och Kanada, eftersom Creturner samarbetar med en betrodd och välkänd aktör inom den nordamerikanska resebranschen. Efter en inledande pilotperiod där den kommersiella modellen testas kommer en framåtblickande bedömning att göras. Ytterligare detaljer och förväntade konsekvenser kommer att offentliggöras när de är klara, vilket förväntas ske inom 40 dagar.

Resebranschen erbjuder en stor global marknad för klimattjänster likt de som tillhandahålls av Creturner och motparten är ett traveltech-företag som är involverat i det centrala ramverket för detta ekosystem med en portfölj av tjänster som de erbjuder branschen. Världens fyra största flygbolag (räknat i antal flugna passagerarkilometer) är baserade i USA och landet är utan tvekan av stort intresse för Creturner, med tanke på att Creturners kundkrets för närvarande är begränsad till Skandinavien och Belgien. Ett framgångsrikt genomförande av detta avtal skulle kunna få betydande konsekvenser för Creturners utsikter till intäktstillväxt samt minska koldioxidutsläppen från flygresor för de kunder som engageras.

Båda företagen ser möjligheter till utveckling och är inriktade på att snabbt etablera försäljning med målet att bli en integrerad del av kundernas värdekedja som aktivt gör skillnad.

Creturner kommer att informera via pressmeddelande om hur detta arbete fortskrider och räknar med att rapportera om ytterligare utveckling inom 40 dagar.


Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en verksamhet för tekniska datorer som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och lagras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Företagskunder hos Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt kompenserar för klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Övervakningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insyn i resultaten och den framtida ekonomiska avkastningen av miljöinvesteringen.
www.creturner.com
Företaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm och på Stuttgartbörsen i Tyskland.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013