Creturner och Spotnana har kommit överens om ett försäljningssamarbete. Creturner har tidigare meddelat avtalet den 31 mars 2023 och kan nu namnge partnern.

Företagen har undertecknat ett avtal enligt vilket Spotnana kommer att tillhandahålla Creturners tekniska lösning för klimatkompensation till den amerikanska och kanadensiska resebranschen. Spotnana har utvecklat en molnbaserad Travel-as-a-Service-plattform som driver sömlösa globala reseupplevelser. Avtalet är löpande och begränsat till Nordamerika och Kanada. Integrationen har påbörjats.

Creturner anser att detta är ett strategiskt avtal och ett stort genombrott för försäljningsmöjligheter riktade mot den amerikanska resebranschen. Marknaden efterfrågar ett mer flexibelt, transparent, digitalt och avtalsdrivet sätt att möta kundernas behov av verklig klimatkompensation. Creturners tillvägagångssätt är innovativt, det sluter det finansiella kretsloppet och ger snabbt den tydlighet som kunderna efterfrågar. Förhandlingar har letts av Creturners styrelseordförande Daniel Moström och Spotnanas VP Partnerships Johnny Thorsen.

Mer information kommer att göras tillgänglig framöver. Partnerna arbetar med att estimera de volymer som krävs i partnerskapet.
Mer information om Spotnanas kundaktiviteter finns på https://www.spotnana.com/newsroom/.

Båda företagen ser möjligheter till fortsatt utveckling och fokuserar på att snabbt etablera försäljning med målet att bli en integrerad del av kundernas värdekedja som aktivt gör skillnad.

Spotnana moderniserar resebranschens infrastruktur för att ge frihet, enkelhet och förtroende till resenärer överallt. Spotnanas Travel-as-a-Service-plattform gör resor enklare och mer prisvärda för företag, samtidigt som den gör det möjligt för dess ekosystem av byråer, leverantörer och teknikleverantörer att öka den operativa effektiviteten, frigöra nya intäktskällor och påskynda innovation. www.spotnana.com

Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk datorverksamhet som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och lagras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Företagskunder hos Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt kompenserar för klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Övervakningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insikt i resultaten och den framtida ekonomiska avkastningen av miljöinvesteringen. www.creturner.com
 
Creturner är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm och på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013