Företagen har undertecknat ett avtal enligt vilket Trust Anchor Group kommer att tillhandahålla Creturners tekniska lösning för klimatkompensation och erbjuder sina kunders slutkunder att klimatkompensera sina inköp i Trust Anchor Group:s system för betalningslösningar. Trust Anchor Group har kunder inom en rad olika områden där specifikt reseindustrin, sport-tech och digitala tillgångar är starkt växande.

Trust Anchor Group erbjuder sina klienter, via Neuro-Services, säkra och skalbara identitetssystem, smarta betalningar och en företagsklassad plattform för digitala tillgångar som en tjänst. Avtalet är löpande och gäller från 1 september 2023.
Bland Trust Anchor Groups kunder återfinns bolag som CityCity, Digitala Lagkassan och TravelOperations.
 
Båda företagen ser möjligheter till fortsatt utveckling och fokuserar på att snabbt etablera försäljning med målet att bli en integrerad del av kundernas värdekedja som aktivt gör skillnad.
 
Joakim Erlandson, CEO Creturner Group AB:
”Jag känner mig väldigt nöjd med detta avtal och det fördjupade samarbete vi nu går in i med Trust Anchor Group. Vi har jobbat tillsammans under en tid och TAG har tagit fram de digitala certifikat som våra kunder erhåller när de klimatkompenserar. TAG är ett spännande företag som kommer vara en betydande del av den förändring som vi har framför oss på den digitala ekonomin. Genom samarbetet får vi ytterligare en plattform där vår lösning kan nå ut och erbjuda vår klimatkompensation såväl internationellt som nationellt.”
 
Tommy Andorff, CEO Trust Anchor Group AB
“Det känns fantastiskt att kunna erbjuda Creturners innovativa och mätbara klimatkompensering till våra kunder. Vi har höga krav på verkligt resultat, med hög kvalitet och spårbarhet när det gäller klimatkompensering och Creturner levererar verkligen en unik och värdeskapande lösning i det här avseendet. Vi har ett mycket givande samarbete sedan tidigare, och det fördjupade samarbetet är även ett fint kvitto på vår gemensamma förmåga att leverera innovativa och värdefulla lösningar tillsammans, vilket lovar mycket gott för framtiden. Utöver våra kunder i Sverige, kommer vi att erbjuda Creturners klimatkompensering till kunder i USA, Latinamerika och Europa. Vi räknar även med att Creturner följer med Trust Anchor Group och vår produkt Neuro-Pay i den internationella expansion vi är inne i. Trust Anchor Group arbetar för att göra världen smartare, och Creturner är precis den typ av aktör vi vill arbeta med, där vi tillsammans kan utveckla affären samtidigt som vi bidrar till att göra världen lite bättre, steg för steg”,
 
Om Trust Anchor Group AB
Trust Anchor Group är en teknikpartner som gör världen smartare genom att erbjuda digitalisering och nästa generations internetteknik till företag, organisationer och myndigheter.
Med hjälp av Neuro-tjänster, en omfattande plattform för digitala tillgångar, säkra identitetssystem och smarta betalningslösningar fungerar Trust Anchor Group som en katalysator för inkluderande hållbarhet, finansiell stabilitet och innovation.
För mer information, se www.trustanchorgroup.com
 
 
Creturners tillvägagångssätt är innovativt, det sluter det finansiella kretsloppet och ger snabbt den tydlighet som kunderna efterfrågar i samband med klimatkompenseringar. Marknaden efterfrågar ett tydligare mätbart, transparent, digitalt och färdigställandestyrt sätt att uppfylla kundernas behov av klimatkompensation, vilket Creturner redan i dag kan erbjuda.
 

Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk datorverksamhet som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och lagras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Företagskunder hos Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt kompenserar för klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Övervakningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insikt i resultatenoch den framtida ekonomiska avkastningen av miljöinvesteringen. www.creturner.com
Företaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm och på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013