Styrelsen i Creturner Group AB (publ) (”Creturner”, ”Bolaget”) har idag beslutat att senarelägga årsstämman från den 28 april till den 31 maj 2023. Vidare har styrelsen beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2022 från 18 april till 10 maj 2023.

Den 31 mars 2023 kommunicerade Creturner genom pressmeddelande att man har ingått en affärsförbindelse med en USA-baserad motpart. Vidare kommunicerade Bolaget i pressmeddelandet att man ännu inte har fastställt med motparten vad detta samarbete innebär i form av estimerade värden eller volymer. Det är mot bakgrund av detta som årsstämman senareläggs; Bolaget vill lämna utrymme för att inför och i samband med årsstämman presentera en mer konkret lägesbild till aktieägarna och marknaden.


Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en verksamhet för tekniska datorer som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och lagras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Företagskunder hos Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt kompenserar för klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Övervakningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insyn i resultaten och den framtida ekonomiska avkastningen av miljöinvesteringen.
www.creturner.com
Företaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm och på Stuttgartbörsen i Tyskland.
Kontaktuppgifter
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013