Creturner Groups VD, Joakim Erlandson, ger en statusuppdatering om Creturners väg framåt

Bästa aktieägare,

Nu har de flesta kommit tillbaka från semestern och vi på Creturner vill nu ge dig som aktieägare eller partner en uppdatering om allt spännande som sker inom Creturner Group.  
Förutom några dagars vila har vi på Creturner haft hög aktivitet under hela sommaren.
Sommarperioden är vanligen en period där aktiviteter går på lågvarv men från vår sida kan vi glatt konstatera att en hel del dialoger har kunnat fortgå trots sommartider.

Många av Creturners aktieägare hör av sig till mig och vi tycker det är fantastiskt kul att vi har så pass engagerade investerare. Genom denna uppdatering vill vi besvara en del frågor som har av återkommande karaktär. Vi berättar även om kommande nyhetsbrev, en satsning som vi initierar i samarbete med mediebyrån Advisory. Vi kommunicerade samarbetet med Advisory för ett tag sedan och vi arbetar nu tillsammans för att mejsla fram formerna för ökad närvaro, synlighet och förbättrad kommunikation.

 
AVTAL
Flera av er undrar över de avtal vi ingått, såväl de svenska som internationella.
Alla ingångna avtal är i allra högsta grad levande och gäller fortfarande utifrån vad som är kommunicerat. Om något avtal avbrutits skulle det kommunicerats, helt i enlighet med vår informationsgivningspolicy.

Den lärdom som vi däremot tar med oss är att det tar tid för organisationer att implementera tredje parts produkter. Mer tid än vad både vi och våra partners initialt trott. När ett avtal mellan oss och återförsäljare/partner skrivs (i detta fall klimatkompensation till slutkund) ska många funktioner inom bolagets involveras och synkroniseras med varandra.
Att aktivera såväl sälj, teknik och ekonomiavdelningar tar tid. Men, som tidigare sagt, alla ingångna avtal gäller fortfarande och pekar mot positiva affärsutsikter.

PARTNERS & PÅGÅENDE FÖRSÄLJNINGSAKTIVITETER I SVERIGE
Vi har idag säljsamarbeten med flertal aktörer som bearbetar den svenska marknaden och vi söker efter fler bra samarbeten. Utöver dessa partners har jag som VD investerat stor del av min tid till försäljningsarbetet.
Då många processer som tagit tid under våren nu är avslutade har jag frigjort än mer tid för bearbetning av slutkunder och fler strategiska partners/samarbeten. Tillsammans med nämnda partners finns en mängd intressanta möten och spännande uppföljningar inplanerade. Hösten blir produktiv med stort fokus på försäljning.


INTERNATIONELLA SAMARBETEN OCH AKTIVITER
Internationellt har Daniel Moström, grundare och styrelseordförande, ett brett kontaktnät och har ett flertal dialoger i gång. Den varma sommaren som plågat stora delar av världen har gjort att intresset för Creturners lösning ökat än mer. Internationellt ser vi därför ett påtagligt intresse från såväl partners som potentiella strategiska intressenter. Våra bekräftade och avtalade internationella samarbeten känns därför både trygga och spännande med fokus på ökad försäljning och tillväxt även här.

HPC
En annan fråga som glädjande nog har stort intresse är vårt affärsområde inom HPC.
Vi kommer att ha med en hel del om detta affärsområde i kommande rapport.  Inom HPC har vi ödmjukt fått ta till oss av lärdomen kring tid och implementering.

HPC är mycket komplext och har en startsträcka innan man kan se intäkter genereras. Vår syn på denna del av verksamheten har inte förändrats. Vi har fått många positiva signaler under den senaste tiden. Vi fortsätter på den inslagna vägen och ser att potentialen för att växla upp finns.

 
KOMMUNIKATIONEN FRAMÅT
Sedan vi valde Advisory som ny mediebyrå har vi haft en tät och utvecklande kontakt – något som inneburit vidare arbete kring Creturners innehåll och tillsammans har vi också satt grunderna för den nya kommunikationsplanen. Genom nyhetsbrevet kommer Ni få chansen att lära känna våra medarbetare, träffa några av våra kunder, följa bolagets utveckling mer närgående och vi kommer dessutom dela med oss av relevanta artiklar som berör den bransch vi verkar inom. Utöver nyhetsbrevet är Advisory i full gång med att skapa ny rörlig media. Något som vi producerar för såväl oss, som för våra samarbetspartners. Detta kan enklast beskrivas som korta reklamfilmer anpassade för digitala och sociala kanaler. Håll ögonen öppna och hjälp oss gärna att dela/sprida dessa filmer när de kommer ut för ökad kunskap och kännedom om Creturners lösningar.

Mycket av det bakomliggande arbete som funnits behov av att ha på plats, är nu på plats.
Detta leder till att vi kan ha ännu större fokus på bearbetning av kunder, samarbetspartners eller opinionsbildning inom den bransch vi verkar inom. Vi som arbetar på och med Creturner ser fram emot en spännande höst tillsammans med er aktieägare och partners!
 
Utöver regulatoriska pressmeddelanden kommer vi nu kontinuerligt uppdatera er alla om vårt pågående arbete. Vi vet att många är intresserade av vad som sker på Creturner och det är vår absoluta ambition att försöka tillgodose denna önskan. Vårt första nyhetsbrev skickas ut om några veckor. Väl mött!

VD – Joakim Erlandson 
 
Missa inte och signa upp er E-post via länken nedan, så ni kontinuerligt får information av oss.
 

LÄNK TILL ANMÄLAN FÖR NYHETSBREV är https://www.creturner.com/sv/nyhetsbrev/
 
Fakta Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, CEO för Creturner Group AB (publ) på +46-70-855 52 55 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013