Creturner har utsett Johnny Thorsen till strategisk rådgivare för att förbättra räckvidden av möjligheterna internationellt. Mr Thorsen är baserad i San Francisco och har ett brett nätverk inom bland annat globala flygindustrin.

Detta samarbete har utvärderats och pågått sedan förra året och har varit av avgörande värde för att få tillgång till potentiella kunder och partners på internationell nivå, vilket också ledde till att det första kommersiella kontraktet i USA kunde upprättas. Creturner anser att detta är ett bra steg och en grund för fortsatt kommersiell utveckling och har därför gått vidare med att formalisera samarbetet genom att utse Johnny Thorsen till strategisk rådgivare.

Joakim Erlandson, VD för Creturner, kommenterar: "Det enda sättet att växa affärer är att vara aktiv på marknaden och vi ser detta som ett sätt att skapa närvaro och värde på fler områden. Jag känner mig mycket optimistisk när det gäller de möjligheter vi möter tack vare denna utveckling. Beviset ligger i att vi sluter avtal som utvecklas till sunda affärer. Det är bra för miljön, Creturners aktieägare och kunderna när vi kan främja denna kombination."


Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk dataföretag som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för dataföretagens kapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och lagras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Företagskunder hos Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt kompenserar för klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Övervakningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insikt i resultaten och den framtida ekonomiska avkastningen av miljöinvesteringen. www.creturner.com

Företaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm och på Stuttgartbörsen i Tyskland.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013