Creturner Group, en aktör inom grön teknik och klimatlösningar, har valt en ny mediebyrå för att ta sin kommunikationsstrategi till nästa nivå.

Stockholm – Creturner Group, en aktör inom grön teknik och klimatlösningar, meddelar nu att de har valt en ny mediebyrå för att ta sin kommunikationsstrategi till nästa nivå. Valet av Advisory kommer förstärka företagets närvaro och position på marknaden, samtidigt som det understryker Creturners engagemang för att främja en grön framtid. För att Creturners visuella kommunikation, skall upplevas i linje med bolagets position och potential på marknaden, har nu ett nytt samarbete med Advisory inletts. Målsättningen med parternas samverkan är att öka synligheten, utveckla kommunikationen och därigenom bidra till en ökad affärstillväxt för Creturner. 
 
Med sin expertis inom marknadsföring och kommunikation kommer Advisory vara en värdefull partner för Creturner Group. Genom att utnyttja Advisory´s strategiska insikter och kreativa förmågor kommer Creturner Group kunna nå en bredare publik, öka medvetenheten om sina innovativa lösningar och inspirera en övergång till en mer hållbar och klimatsmart framtid.
 
–        För oss på Creturner är kommunikation viktigt och nu har vi identifierat en färdplan för hur vi ska utveckla kommunikationen mot såväl investerare, slutkunder och samarbetspartners. Under våren 2023 har vi haft ett nära samarbete med Advisory som nu utvecklat vår visuella identitet. Jag är mycket nöjd med det arbetet och även slutresultatet! Advisory är en viktig partner i vårt fortsatta arbete med att nå ut med våra erbjudanden, marknadsföra bolaget för ökad kännedom samt kommunikationen mot befintliga och framtida investerare. De är professionella, snabba, noggranna och lyhörda. Vi kommer att dra nytta av deras kunnande för att driva affärer till Creturner och de är en viktig pusselbit för den kommersiella uppskalningen som vi har framför oss, säger Joakim Erlandson, vd Creturner Group.
 
–         Advisory arbetar med ett flertal kunder i noterad miljö, men inget annat bolag vi arbetar med har en potentiellt lika spännande framtid som Creturner. Vårt samarbete har inledningsvis bestått i en utveckling av bolagets visuella identitet och nu ser vi fram emot att påbörja arbetet med leadsgenerering. Vårt uppdrag är tydligt och nu lägger vi fullt fokus på strategisk kommunikation som ska hjälpa Creturner
nå ökad försäljning, nya relationer och en ökad kännedom som aktör inom Green tech, säger Kristoffer Dahl – VD Advisory
 
 
Fakta Advisory
Advisory är en mediebyrå grundad i Växjö som också har etableringar i Kalmar, Göteborg och Stockholm. 
Bolaget utnämndes under 2022 till Di Gasellbolag och var också nominerade som finalist i tävlingen ”årets byrå”. Advisory arbetar med en stor mängd olika kunder men exempel på bolag som utöver Creturner verkar i noterad miljö är bland annat CTC (nibe) och Fortnox. 
 
Fakta Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, CEO för Creturner Group AB (publ) på +46-70-855 52 55 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013