Creturner har tidigare meddelat att man i sin tekniska utveckling identifierat en teknisk metod att ekonomiskt bryta ned Co2 till fast kol och syrgas. Bolaget har nu lämnat in en patentansökan.

Under hösten och första kvartalet har Creturner i samarbete med den respekterade patentbyrån Bjerken Hynell utarbetat en patentansökan för europapatent via EPO (European Patent Office). Tidigare patent inom området har analyserats och det har bedömts av patentexperter samt deras kemiingenjör att Creturners process är nyskapande och inte inkräktar på befintliga patent. Denna ansökan avser Creturners egenutvecklade teknik och metod för att löpande och industriellt bryta ned gasen Co2 till fast kol och syrgas.

Resultaten som framställts har analyserats i provserie av analysföretaget SGS Analytics Sweden AB i Linköping som verifierat att kolförekomsten uppgår till minst 92,7% rent kol.

Hur tekniken fungerar är proprietär, med hänsyn till patenteringen, men tekniken nyttjar värme i relativt låga temperaturer tillsammans med en metallisk katalysator, som därmed inte förbrukas, tillsammans med viss energiteknik för att uppnå den nedbrytande effekten. Resultaten som framställts har analyserats och dokumenterats av ett externt laboratorium. Bolaget kommer behöva utveckla tekniken ytterligare innan den kan kommersialiseras i skala samt har identifierat ytterligare möjligheter att miljövänligt och ekonomiskt sönderdela Co2. Upphovsman till tekniken är bolagets grundare tillika styrelseordförande Daniel Moström.

Creturner avser fortsätta utveckla reaktortekniken i syfte att både använda den för eget bruk och även att kommersialisera den. Creturner bedömer att det rimligen bör finnas en betydande marknadspotential att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt bryta ned gasen Co2 i dess beståndsdelar. Som exempel kan nämnas att dagens investeringar i att deponera Co2-gas under jord inte alls behövs vid tillämpande av Creturners process.
Bifogat till denna pressrelease finns både analysresultatet och en folder som ytterligare beskriver processen.


Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.

Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, CEO för Creturner Group AB (publ) på +46-70-855 52 55 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Daniel Moström, COB +46-70-744 69 01 daniel.mostrom@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013