Creturner har tecknat ett LOI med en välkänd svensk aktör om att sälja sina solparker. Detta medför att skuldsättningen kommer att netto minskas med ca 20 Mkr efter att transaktionerna är klara. Creturner kommer samtidigt ingå ett PPA avtal för att köpa elektricitet förmånligt till sin digitala verksamhet.

Creturners digitala verksamhet är i dagsläget fokuserad på High Performance Computing (HPC), behovet av elektrisk ström har kraftigt minskat samtidigt som solfälten representerar en attraktiv tillgång. Genom att sälja solfälten och samtidigt framgent köpa förmånligt och försägbart en tillräckligt stor andel ström frigörs både kapital, låses råvarukostnad och minskar skuldbördan avsevärt. Transaktionen bedöms innebära en mindre positiv resultatpåverkan. PPA, Power Purchase Agreement, är en form av avtalad leverans till fast pris som väsentligt underlättar planeringen. Avsiktsförklaringen är undertecknad, Avtalshandlingar färdigställs under kommande veckor och likviden erläggs samtidigt.

Detta är bra för Creturners verksamhet, soliditet, likviditet och ger oss möjlighet att fullt ut fokusera på värdeskapande. Det är bästa tänkbara transaktion där vi kan fullt ut realisera en för oss underutnyttjad tillgång och samtidigt behålla åtkomsten för den andel som påverkar oss. Jag är mycket nöjd med denna överenskommelse” säger Creturner Groups Styrelseordförande Daniel Moström

Om PPA, se mer på denna länk www.köpsolel.se . Ett Power Purchase Agreement (PPA) är ett avtal som möjliggör för företag och organisationer att direkt köpa ren och förnybar energi från kraftproducenter, såsom vind- eller solkraftverk. Genom att skriva under ett PPA säkerställer du en stabil elförsörjning till förutsägbara priser över en längre tidsperiod, vilket ger dig ökad kontroll över din energibudget samtidigt som du bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255
eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013
 
 
Om Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på CDR (Carbon Dioxide removal) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar