Creturner har tecknat avtal med ICA Stop i Täby om klimatoffset. Creturner ser detta som ett första steg i att samarbeta med dagligvaruhandeln. Avtalsvärdet är 0,5 Mkr årligen.

Creturner bedömer att detta är ett strategiskt avtal inom dagligvaruhandeln. Med utgångspunkt i ICAs egna klimatkalkylator har klimatavtrycket beräknats och tas som utgångspunkt. Detta innebär att ICA Stop i Täby kan bli helt klimatneutral i sin verksamhet vilket ligger i linje med de hållbarhetsmål som man har. ICA-handlare är till stor del självständiga och kan därför agera snabbt och kunddrivet.
Marknaden efterfrågar ett mer tydligt mätbart, transparent, digitalt samt avslutsdrivet sätt att möta kundernas behov för klimatoffset.

VD Joakim Erlandson kommenterar: ”Vi är glada och stolta att ICA Stop i Täby visar vägen och är en föregångare inom dagligvaruhandeln. Vår förhoppning är att detta blir ett första steg på vägen och att andra butiker skall inspireras till att ta samma beslut. Klimatarbete genomsyrar alltmer vårt samhälle och ingenstans kan vi påverka detta bättre än att stödja de som aktivt agerar. ”

Andreas Paulsson, ägare och VD till ICA Stop i Täby: ” Klimatarbetet måste omsättas i handling och det är viktigt att ha en verklig lösning som gör skillnad snabbt. För oss är det viktigt att kunna visa för våra kunder att vårt hållbarhetsarbete verkligen minskar vårt klimatavtryck. Creturners skalbara metod och helhetstänkande kring lösningen är unikt – vilket vi ser stärker oss, i vår strävan att minimera vårt avtryck och möta våra kunders önskemål. Vi ser fram emot att framgångsrikt implementera och medverka till att expandera Creturner-modellen tillsammans.
   

ICA Stop i Täby är en fullsorterad livsmedelsbutik med saluhall och restaurang. Den grundades av familjen 1980 och har en säljyta på 1800 kvadratmeter. Omsättningen uppgår till 180 miljoner kronor och ägs fortsatt inom familjen av Marie och Andreas Paulsson.
 
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
 
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på 070-8555255 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013