Creturner har i samarbete med Next Generation Approved AB upparbetat dialoger syftande till att etablera försäljning riktat mot den globala reseindustrin. Partnerbolagen är två olika bolag med inarbetade relationer till flygbolag och reseoperatörer globalt, ett i USA och ett i Asien.

Creturner har i samarbete med Next Generation Approved AB upparbetat dialoger syftande till att etablera försäljning riktat mot den globala reseindustrin. Partnerbolagen som är två olika bolag med inarbetade relationer till flygbolag och reseoperatörer globalt, ett i USA och ett i Asien, har uttalat sig villiga att agera återförsäljare åt Creturner för bearbetning av globala flygbolag med sikte på att erbjuda en ömsesidigt bra, snabb och lönsam lösning för Co2-offset.
Creturner är nu i fördjupade samtal med dessa parter.

För deras kunders fotavtryck finns ingen lösning av det konkreta slag som Creturner erbjuder och därför är Creturner modellen kopplat med en modern digitalt spårbar teknik och en snabb Co2-offsett av stort intresse. Att snabbt, exakt och permanent skapa en verifierad kolsänka till kunder är en ny möjlighet som Creturner kan erbjuda.

Creturner har fört dessa samtal en längre tid och har nu kommit överens med aktörerna att ta dessa till nästa nivå för avtalsförhandlingar. Omfattningen och ordervärdet är ännu inte fastställt men bedömer att detta kan bli betydande ur bolagets perspektiv.

Next Generation Approved AB är ett svenskt bolag som är verksamt att förmedla tekniklösningar inom industrin som samarbetar med Creturner.

—-
Creturner är ett dotterbolag till Xpecunia Nordic AB (under namnändring till Creturner Group AB).
Creturner International AB erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar.
 
Den digitala delen inom Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013