Creturner Group stärker sin närvaro på den amerikanska marknaden genom ett samarbete med Francie Finn, en energikonsult baserad i Kalifornien, USA.

Francie Finn är grundare av Cow Shades, ett företag som arbetar med att minska metangasutsläpp bland mjölkbönder och förbättra kornas välbefinnande genom användning av biokol, förnybar energi och avancerad teknik.
 
Creturner Group är sedan tidigare representerade på den amerikanska marknaden och nu stärker man upp denna närvaro med ytterligare ett avtal. Syftet med detta försäljningssamarbete är att erbjuda Creturners klimatkompensationstjänster till B2B-kunder i USA. De exakta årliga volymerna och värdet av samarbetet har ännu inte fastställts.
 
 
 Francies Finn kommer att använda sitt omfattande nätverk för att marknadsföra, förhandla och sälja tjänster som syftar till att minska koldioxidutsläpp. Ett avtal är undertecknat, och parterna är överens om att inleda kommunikation med potentiella kunder utan dröjsmål.
 
"Vi ser detta som ett viktigt strategiskt avtal. Vi samarbetar sedan tidigare med Spotnana för den kanadensiska och amerikanska marknaden och genom detta nya återförsäljaravtal kommer fler företag att uppmärksamma vår lösning. Francie Finn har ett brett kontaktnät och har en bred kunskap när det kommer till miljöteknik och lösningar för klimatutmaningarna. Jag tycker det känns väldigt spännande att vi har fått till ett samarbete med henne och Cow Shades. Det är en energifylld person som jag tror kommer att göra ett fantastiskt arbete på sin hemmamarknad," säger Joakim Erlandson, VD för Creturner."
 
"Jag är mycket glad över att representera Creturner på den amerikanska marknaden och tillsammans med dem påbörja resan mot att eliminera koldioxid från atmosfären. Deras branschledande lösningar och avancerade, snabba, exakta och permanenta teknik kommer att göra det möjligt för jordbrukare att skapa en hållbar framtid. Jag ser fram emot att tillhandahålla verktyg och resurser för bättre koldioxidhantering och göra en positiv inverkan" säger Francie Finn 
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013
 
 
Om Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på CDR (Carbon Dioxide removal) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar