Den digitala delen av Creturners verksamhet fortsätter att utvecklas snabbt. Både prisbilden och efterfrågan ökar starkt. Senaste fyra veckor har prisbilden ökat med 75%. Längre kontrakt efterfrågas än tidigare och omfattningen av resurser som avtalas är större.

Creturners digitala verksamhet är i dagsläget fokuserad på High Performance Computing (HPC). Den brittiska samarbetspartnern Cudo Compute och våra övriga samarbetspartners som Panchea, Gigabyte, ASUS bekräftar denna bestående förändring. Prisbilden och efterfrågan ökar starkt senaste fyra veckor har prisbilden ökat med 75% samt att längre kontrakt efterfrågas. Creturner drar slutsatsen att den digitala delen av verksamheten kommer betyda mer än förväntat för den egna verksamheten, området får ökad betydelse. Detta är goda nyheter för verksamheten då omloppstiderna i transaktionerna är relativt korta och det därmed kommer medföra ökad finansiell stabilitet.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255
eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013

Om Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på CDR (Carbon Dioxide removal) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar