Creturner har tecknat ett löpande Ramavtal om totalansvar för klimatoffset med BIG Travel Sweden AB – en av Nordens största affärsresebyråer. BIG Travel omsätter 1 miljard kronor med stark tillväxt och ser starkt ökat behov från kunder. Fakturering sker månatligen med årsvis justering i det löpande avtalet.

BIG Travel och Creturner har kommit överens om leverans av klimattjänster.  Lösningen som attraherade BIG Travel var att kunna erbjuda sina kunder en verklig klimatnytta med digital spårbarhet. Creturner har en aktiv industriell lösning på klimatoffset som innebär att en kolsänka skapas snabbt och är spårbart digitalt.
 
Joakim Erlandson VD Creturner kommenterar:
”Samarbetet med BIG Travel är ett fantastiskt resultat och omfattar deras samtliga aktiva erbjudanden. Creturner har kunnat svara upp mot kundens önskemål att erbjuda en modern, snabb, digitalt spårbar lösning.  Reser man med BIG Travel kan man vara säker på att en verklig klimatoffset genomförs. Framtiden kommer och det är vår uppgift att påverka framtiden till det bättre.”
 
Johan Nyrén, Vice VD BIG Travel kommenterar:
”Detta är kvittot på att vi är i en ny era. Resande sätter alltid spår i miljön och det är kunder väl medvetna om. BIG Travel är fast besluten att vara den mest klimatsmarta reseaktören – samarbetet med Creturner är helt unikt då det medför en innovativ lösning, bättre än vad vi sett någon annanstans. Detta är inte bara ett steg på vägen, det är en helt ny framtid som är här. Våra kunders krav är högt ställda, man behöver kunna visa hur man möter dem och bidra med lösningar som är framtidssäkrade.”

Klimatåtgärder har traditionellt bestått av att odla upp nya träd, vilket är en viktig åtgärd om än osäker sett till förmågan att kvantifiera verklig effekt över ett längre tidsperspektiv. Creturner genomför en aktiv klimatkompensation som är snabb och permanent med direktverkan som kan kompensera för klimatavtryck. Creturner omvandlar biomassa, som annars skulle släppas ut i atmosfären, till biokol som därefter får en permanent förvaring. Metoden kallas bio-CCS (Carbon Capture and Storage) och handlar om avskiljning och lagring av kol och därmed koldioxid.

Creturners kommersiella anläggning för industriell process att binda kol till sin naturliga grundform, och därmed minska andelen koldioxid i atmosfären, är belägen i Smedjebacken, Dalarna.
Creturner erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina klimatavtryck snabbt, effektivt och permanent. Regleringar och hållbarhetstrender pressar företag att minska sina klimatavtryck och kompensera för de utsläpp de orsakar. Creturner erbjuder en lättförståelig produkt som med en exakthet redovisar effekten av klimatkompenseringen. En exakt vikt av bunden kol redovisas i samband med köp.

Anläggningen i Smedjebacken är förberedd för att en expansion på plats enkelt kan genomföras. Verksamheten är dessutom på skalbart vilket medför att expansion på andra platser kan genomföras. Expansionsmodellen har ingen egentlig bortre gräns. Creturner har redan löpande avtal om klimatkompensation med ett flertal företag och för diskussioner på bred front med potentiella framtida kunder.
Creturner är en del av den entreprenörsdrivna och lösningsorienterande greentech-sektor som vill se en förändring och som är med att skapa en förändring.

———-
BIG Travel är en av Nordens ledande affärsresebyråer med den senaste digitala bokningstekniken med säte i Sverige.
BIG Travel erbjuder en heltäckande reseservice till våra avtal kunder affärs- och möten & evenemangsresor från marknadens bredaste utbud inom flyg, tåg, hotell, hyrbilar marktransporter mm.
Med mer än 35 års erfarenhet är det vår målsättning att vara det självklara valet för företaget och affärsresenären. Genom att samla marknadens utbud av flyg, tåg, hotell, hyrbilar och mycket mer på ett och samma ställe kan vi erbjuda våra företagskunder bästa möjliga pris och service oavsett typ av resa. Genom våra digitala verktyg ska våra resenärer erbjudas omtanke, engagemang och tillgänglighet.
Läs mer om klimatarbetet på BIG Travel på länken
https://www.bigtravel.se/nextgenapproved
Kontaktuppgifter
ViceVD: Johan Nyrén – 073-6821563
johan.nyren@bigtravel.se
 
 
 
Creturner är ett dotterbolag till Xpecunia Nordic AB under namnändring till Creturner Group AB.
Creturner International AB erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar.
 
Den digitala delen inom Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013