Spotnana Technology som Creturner samarbetar med för klimatoffset har lanserat Creturners produkt på bred font. Creturners produkt är standardlösningen för teknikplattformen från Spotnana. Bland Spotnanas kunder märks American Airlines, United Airlines, Lufthansa och många fler.

”Detta har vi väntat på – nu sker den breda lanseringen och vi är redo tillsammans att utöka ännu mer. Det är otroligt spännande att vara en sådan bärande del av lösningen på att möta klimatutmaningen inom flyget.” kommenterar Joakim Erlandson, VD Creturner

Spotnana och Creturner berättar nu om Spotnana Carbon Removal Service som nu ingår som standardlösning i teknikplattformen. Det innebär att en omfattande och ökande volym av resor löpande kommer att erbjudas att använda sig av Creturners metod.

Spotnana Technology, USA och Creturner Group, Sverige skrev i höstas ett avtal om att gemensamt lansera Creturners lösning för att aktivt reducera klimatpåverkan inom flygresandet. Flygmarknaden behöver en tydlig, mätbar och konkret lösning och det finns flera initiativ som är positiva i branschen men inget kan ha sådant konkret effekt som Creturner modellen. Creturners lösning kombinerar mätbarhet, spårbarhet, trovärdighet och leveransförmåga samt permanent effekt till en kostnadseffektiv prisbild.

Creturner har sin initiala anläggning i Dalarna i Sverige, som skall utökas avsevärt, men förhandlar redan om att etablera egna ytterligare anläggningar i både Sverige och på flera platser utomlands. Det finns även ett intresse från licenstagare att etablera anläggningar inom Creturners nätverk.

”Det är viktigt att vi skalar Creturners förmåga både för att trovärdigt och i närtid kunna möta volymer och för att kunna göra skillnad – men att vi gör detta hållbart ur både ekonomiskt och ekologiskt perspektiv är helt avgörande. ” kommenterar Creturners Ordförande Daniel Moström som har lett förhandlingarna med de amerikanska samarbetspartnerna och övriga utländska intressenter.

Länk till Spotnanas pressmeddelande om samarbetet med Creturner: www.businesswire.com/news/home/20230920006682/en/Spotnana-Announces-Carbon-Removal-Offering

Länk till Spotnanas blogginlägg om Creturner:
www.spotnana.com/blog/announcing-spotnana-carbon-removal/

Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013

Om Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.