Kvittningsemissionen om totalt 312.500 st aktier som meddelades i prospektet i samband med IPO

Kvittningsemissionen om totalt 312.500 st aktier som meddelades i prospektet i samband med IPO listningen av Xpecunia som en dellikvid för förvärvet av Zinkhus AB är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår nu till totalt 914 474,11kr och antalet aktier uppgår till 34.750.015 st

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013