Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemissionen om totalt 1.834.861 st aktier som meddelades i pressmeddelande 20 oktober 2021 som avser kvittning av 12 mkr av skuld är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår nu till totalt 962 759,93 kr och antalet aktier uppgår till 36.584.876 st