Enligt tidigare kommunikation har Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, ”Bolaget”) upptagit ett lån om 30 MSEK för att finansiera en investering i miningutrustning. Lånet med tillhörande villkor beskrivs i pressmeddelandet daterat den 15 september. Härmed har cirka 12 MSEK kvittats mot 1 834 861 nyemitterade aktier i Xpecunia till en kurs på 6,54 SEK per aktie. I och med kvittningen minskar Xpecunias skuld och tillhörande räntekostnader med 40 procent.

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013