Framgångar inom båda affärsområdena. Vinst både i EBITDA och i Rörelseresultat i Q3

CRETURNER GROUP AB (publ) – 2023-11-23 Kl 8.00
1 juli – 30 sept. 2023
Siffror i parentes är jämförelsetal för samma period 2022.
Tredje kvartalet 2023 Koncern

Framgångar inom samtliga affärsområdena. Positivt EBITDA och rörelseresultat i Q3 2023
 
IT. HPC fortsätter att utvecklas i samma riktning. Positiv grundton och halverad marknadsrisk på försäljningen med nytt samarbete. Affärsområdet expanderar kontrollerat och takten förväntas öka.
MILJÖ. Mycket stort intresse nationellt och internationellt. Nya samarbeten är under förhandling. Bolaget knyter ambassadörer till sig för att få ut budskapet
TEKNIK. Utvecklingen fortskrider enligt plan för Co2 nedbrytningstekniken
KASSA. Likviditeten är säkerställd med finansieringsavtal
ÄGANDE. 10 största ägare har 59 % av bolaget och har utökat 2,4 % under Q3

Q3 i sammandrag:

·        Nettoomsättningen 1 juli till 30 september        3,4 MSEK (10,9 MSEK)     
·        Resultat EBITDA                                                   2,7 MSEK (7,2 MSEK)
·        Rörelseresultatet uppgår till                             0,14 MSEK (2,9 MSEK)      
·        EBITDA marginal                                                   77 % (66 %)
·        Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (4,5) MSEK
·        Energipriser har inte visat sig vara en väsentlig faktor
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013
 
 
Om Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på CDR (Carbon Dioxide removal) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar