Xpecunia Nordic AB (publ) helårsresultatet för 2020. Stark ökning av tillväxten har bevisat affärsmodellen med hållbar lönsamhet.

Resultat 12 mån för Xpecunia per 2020-12-31

Nettoomsättningen uppgår till 5,7 (2,8) Mkr

Resultat efter finansnetto är positivt 2,7 (0,7) Mkr före skatt
Bruttomarginalen är 57%

Soliditeten är 89%

Kassaflödet är positivt med 3,7 mkr för 2020

Jag är mycket nöjd med att ha bevisat Xpecunias förmåga till utvinning av grön kryptovaluta och att affärsmodellen stödjer miljövänlig tillväxt och kraftig lönsamhet. Detta innebär en höjning av ambitionerna inför 2021 av alla parametrar.” säger Xpecunias VD Daniel Moström

En mycket stark ökning av tillväxten tog fart under Q4:2020 och har fortsatt in under Q1 2021.

Q1 Siffror publiceras 9 april 2021. Rapporttillfällen anges på Finansiell Kalender på Xpecunia.com

Xpecunia avser att genomföra en IPO under Q2 2021. Rådgivare är Göteborgs Corporate Finance, GCF.se
Vidare detaljer om IPO kommer meddelas inom kort via Pressmeddelande

—-

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia har en hållbar lösning som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden och dramatiskt höjer lönsamheten på kryptoutvinning. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.

Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptoutvinning. Istället för att bara använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att samfällt utnyttja egenägd grön sol-energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar.