Xpecunias blivande dotterbolag Creturner International AB har i samarbete med Trust Anchor Group AB för att skapa varaktig klimatkompensering utvecklat en digital lösning där det ekonomiska värdet förbättras markant med hjälp av Smarta Kontrakt. Lösningen, som lanseras under första kvartalet år 2023, erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter på ett snabbt, mätbart och transparent sätt samtidigt som innehavare av Creturner CO2 Smarta Kontrakt får ekonomisk avkastning på det klimatinvesterade beloppet.

Genom att digitalisera klimatkompensation och skapa Creturner CO2 Smarta Kontrakt, som bygger på mängd klimatkompenserad koldioxid, ökar tillgången och tillgängligheten till marknaden för klimatkompensation samtidigt som vi introducerar en rad ytterligare fördelar för ägare av Smarta Kontrakt. Vi skapar en mer öppen och verifierbar registrering av klimatkompensation som lagras säkert i en distribuerad huvudbok, en så kallad ”Distributed Ledger Technology” Neuro-Ledger™, vilken hindrar dubbelredovisning och möjliggör användningen av legalt verifierbara smarta kontrakt i kombination med kryptografiskt säkerställda identiteter i enlighet med IEEE P1451.99.

En världsunik och första standard för digitala Smarta Kontrakt bearbetas av det världsomspännande certifieringsorganet IEEE. Det finns nu en föreslagen standard för digitala Smarta Kontrakt som medutvecklats av Creturner och Trust Anchor Group vilket är ett stort genombrott för digital standardisering som medför att transparens och förtroende kan verifieras och upprätthållas.

Ägaren av Smarta Kontrakt får även tillgång till information från den fysiska klimatkompenseringsprocessen genom uppkopplade sensorer och kan transparent följa processen i detalj. Varje Smart Kontrakt är unikt, och kan verifieras av en oberoende tredje part som också kan lägga till information från granskningen i skapade Smarta Kontrakt och digitalt "stämpla" dem med granskningsprotokollet.  

Utöver de direkta fördelar som Creturners Bio-CSS verksamhet skapar med sin innovativa metod för att klimatkompensera effektivt och direkt, får ägare av Smarta Kontrakt ekonomisk avkastning från en avkastningsfond med regelbunden avkastning baserat på det totala fondvärdet som köpare av Smarta Kontrakt skapar tillsammans. Innehavaren av det Smarta Kontraktet erhåller därmed ett ekonomiskt avkastningsvärde som ökar över tid. Kostnader för klimatkompensation blir i och med detta en investering och en tillgång både ekonomiskt och miljömässigt.

Smarta Kontrakt kan köpas och säljas på en marknadsplats som planeras lanseras under första kvartalet år 2023 och kunder avses inom kort kunna förköpa Smarta Kontrakt via Creturners webbsida www.creturner.com. Alla kunder som idag klimatkompenserar via Creturner planeras få möjlighet att erhålla Smarta Kontrakt när lösningen går live och lanseras. Avsikten är att lista det standardiserade Smarta Kontraktet på marknadsplatser och börser för att tillgängliggöra denna innovation för både kunder och investerare.
 
Creturners VD Joakim Erlandson kommenterar:
”Nutiden och framtiden är digital och ekonomi bygger på transparens som med standardisering skapar förtroende. Genom att förflytta miljöfrågan från ett kostnadsbaserat synsätt till en investering med en ekonomisk avkastning i en handelsbar tillgång skapar man möjligheten att driva förändring. Creturner gör det lönsamt att agera miljöförbättrande med denna lösning får företag incitament som håller varaktigt, det känns oerhört bra säger Creturners VD Joakim Erlandson.”

Xpecunias VD Daniel Moström kommenterar:
”Mottagandet hos de kunder och potentiella kunder vi presenterat detta för har varit mycket positivt och vi har varit lyhörda för dialogen i utvecklingen. Vi är väl medvetna om att den digitala acceptansnivån ser helt olika ut och vi låter kunden själv välja. Ekonomin är en naturkraft och med en modern digital lösning kan vi kanalisera den kraften på ett lönsamt och varaktigt miljöriktigt sätt säger Xpecunias VD Daniel Moström.”

Trust Anchor Groups VD Tommy Andorff kommenterar:
”Det känns otroligt spännande att arbeta med Daniel Moström, Joakim Erlandson och teamet hos Creturner med denna innovativa tjänst. Deras unika verksamhet gör verkligen hållbar skillnad idag och i framtiden. Vi ser mycket fram emot att vara med och hjälpa företag och organisationer med den gigantiska utmaningen som klimatförändringarna ställer oss inför. Det här är ett mycket viktigt och aktivt steg i rätt riktning, där alla kan var med och bidra säger Trust Anchor Groups VD Tommy Andorff.”
 
Trust Anchor Group, TAG, är en djupteknisk partner för nästa generations internet/Web3. TAG hjälper kunder och partners att skapa och förvalta fysiska och digitala tillgångar genom att erbjuda ett brett utbud av tekniska verktyg som kan användas som en katalysator för att göra världen smartare och mer hållbar. TAGs kunder sträcker sig från innovativa startupföretag till städer, organisationer, myndigheter och stora teknikföretag som vill nå sina mål mer effektivt.
Trust Anchor Group grundades i Stockholm år 2018 och har idag verksamhet och kontor på flera kontinenter med fokus är på innovativ teknik för harmonisering av IoT-enheter, smarta peer-to-peer-betalningar, decentraliserade identiteter och distribuerad ledger teknik.

Kontaktuppgifter
VD: Tommy Andorff – 076-546 6361
tommy.andorff@trustanchorgroup.com 
Adress: Blekholmstorget 30F, SE-111 64 Stockholm
www.trustanchorgroup.com
We make the world a smarter place!
 
Creturner är ett blivande dotterbolag till Xpecunia Nordic AB.
Creturner International AB erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar.

Kontaktuppgifter
VD: Joakim Erlandson – 070-8555255
joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Atalasvägen 2, 777 34 SMEDJEBACKEN, Sverige
www.creturner.com

 
Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013