Xpecunia Nordic AB (publ) avser att byta firmanamn till Creturner Group AB (publ). Vidare avser Koncernen utse Joakim Erlandson till ny VD. Nuvarande VD Daniel Moström föreslås tillträda som styrelseordförande och teknisk chef (CTO). Skiftet markerar fokuset på miljöteknik vad gäller både digitalt verksamhet och klimatoffset. Bolagets verksamhet vilar på fyra områden, två utgör basen i bolaget och två utgör tillväxtfokuset.

Anledningen är till namnbytet är att Styrelsen anser att Xpecunia som namn är daterat, förknippat med aspekter som inte tillräckligt väl beskriver bredden av dagens verksamhet. Namnet Creturner Group sammanfattar på ett tydligare sätt att bolaget verkar inom miljöteknik med både digital verksamhet på klimatsmart sätt och miljöteknik inom klimatoffset samt banbrytande teknisk utveckling. Med förändringen markerar dessutom bolaget en färdväg där man skapar fortsatt tillväxt inom en av vår tids viktigaste frågeställningar.

Joakim Erlandson utses som tillträdande VD. Joakim är VD för det nyligen förvärvade Creturner International och Styrelsen finner det lämpligt att markera att det samlade fokuset på miljöteknik bärs av en ny VD. Joakim Erlandson, har en lång bakgrund inom försäljning och finansrelaterad media och har ett bra track record att leverera resultat inom koncept och relationsförsäljning. Han har även studerat miljöfrågor på högre utbildning.
Nuvarande VD Daniel Moström föreslås tillträda som Styrelsens Ordförande för att verka för fortsatt strategisk och kommersiell internationell utveckling av koncernen samt med särskilt ansvar för den tekniska utvecklingen.

Basen i Xpecunia, den digitala verksamheten är kvar helt oförändrad och samordnas under affärsområdet HPC – High Performance Computing. Den egna energin utgör en tillhörande basverksamhet där bolaget byggt egna solcellsfält som är i topp 10 största i Sverige.

Den miljötekniska verksamheten inom det nyligen förvärvade Creturner International AB bedrivs inom ramen för affärsområdet Klimatoffset. Området bedöms få en betydande utveckling med internationell potential med en snabb, modern och exakt metod för carbon capture som har banbrytande egenskaper.
Den tekniska forskningsutvecklingen syftande till att utveckla en restvärmedriven reaktor för aktiv nedbrytning av koldioxid bedrivs som F&U-projekt inom Creturner International AB.

Efter registrering av namnbytet kommer bolaget att byta webplats till www.creturner.com  den gamla adressen kommer vidarekoppla till den nya. All historisk information kommer att efter namnbytet registrerats att finnas där. Kortnamnet för aktien kommer att bytas och tidpunkten kommer meddelas när NGM – Nordic Growth Market meddelat slutliga omständigheter för detta. CFI och ISIN-koderna ändras inte.

.
En kallelse till Extra Bolagsstämma kommer inom kort för att genomföra bytet.
________________
Om Xpecunia koncernen
 
Xpecunia är en koncern med två verksamhetsdelar.
Den tekniska delen är ett tekniskt beräkningsbolag verksamt uteslutande inom HPC, marknaden för teknisk beräkningskapacitet.
Den miljömässiga delen, Creturner, verksamt inom modern snabb klimatkompensering med digitala spårningslösningar.
Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning, bland de största i Sverige, för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.

Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013