Som ett led i att expandera internationellt har Xpecunia genomfört en etablering genom förvärv av en co-location på Island. Produktionskapaciteten som är i drift ökar därmed med 50%. Investeringen nyttjar grön energi och uppgick till ca 6 MSEK vilken har finansierats med fritt kassaflöde.

Verksamheten startade den 3 juli och beräknas ge positivt kassaflöde och resultat från juli månad. Payoff-tiden beräknas till ca 14–18 månader mot bakgrund av dagens operationella parametrar och prisnivåer samt förväntade förändringar.

VD Daniel Moström kommenterar: ”Xpecunia fick möjlighet att förvärva en komplett anläggning som drivs av grön termisk energi. Förhandlingar har pågått under ett kvartal med en utländsk aktör vars övriga verksamhet har påverkats av Covid, vilket öppnade för en transaktion. Vi är väldigt nöjda med priset kontra prestanda då en motsvarande investering idag skulle kosta minst det dubbla mot vad vi betalat.

Anläggningen finns installerad som co-location hos välkända Advania Iceland och avsikten var ursprungligen att ta hem utrustningen till Xpecunias egna siter. Efter utvärdering beslöts att behålla investeringen på redan installerat datacenter då ekonomin var fördelaktig och känd samt att det då frigjorde ytterligare reserverad potential på Xpecunias egna siter i Sverige. Risken för störningar och tillkommande kostnader för att uppnå samma driftstatus medverkade till beslutet. En ytterligare fördel med att ha en del-anläggning som outsourcad är riskspridningen samt få en löpande benchmark av ett industriellt datacenter i toppklass.

Framöver förväntas anläggningen kvarstå i sin nuvarande storlek till dess payoff har skett. Xpecunia avser vidareutveckla framtida investeringar huvudsakligen på egna siter i Sverige i enlighet med affärsplanen.

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013