Xpecunia avser ingå ett partnerskap med en etablerad HPC plattform baserad från Storbritannien. Överenskommelsen innebär att HPC (High Performance Computing) blir det fokus som Xpecunias digitala verksamhet inriktar sig på.

Xpecunia avser ingå ett partnerskap med en etablerad HPC plattform baserad från Storbritannien. Överenskommelsen innebär att HPC (High Performance Computing) blir det fokus som Xpecunias digitala verksamhet inriktar sig på. Det kommer under kommande perioder medföra investeringar i uppgraderingar av serverhårdvaran för att ännu bättre matcha den digitala plattformsmiljön. Bedömningen är att investeringar kan göras stegvis med etablerade relationer och estimeras till ca 10 Mkr fullt genomfört.

Xpecunia har under en längre tid utvecklat en förmåga att hyra ut sin serverkapacitet mot HPC marknaden. Detta innebär att man upplåter datorkraft åt tredje part som nyttjar den på kontraktsbasis för exempelvis träning av AI-modeller, VM-applikationer och bland annat renderingsberäkningar i olika omfattning.
Detta är en marknad som förväntas fortsätta växa kraftigt med 9% årligen upp till 60 MRD USD om fem år mot dagens nivå på 46 MRD USD enligt Intersect360 Research. Andra bedömare har liknande estimat. Xpecunia har redan intäkter inom HPC som är i stigande omfattning

Xpecunia har tidigare under året testkört HPC  mot olika marknadsplatser för att utvärdera hur vår modell skall anpassas. Bolaget för och har fört förhandlingar med olika utländska aktörer och kan konstatera att detta är en marginalstark marknad. Tillväxten gör att prispressen inte är betydande samt att det finns en starkt ökad miljömedvetenhet inom branschen. Bedömningen är att det finns goda förhandlingsmässiga grunder och förutsättningar att ingå ett långsiktigt partnerskap med en aktör baserad i Storbritannien. En förhandling har förts under senaste halvåret och parterna är nu överens om att utveckla ett nära samarbete. När detta väl undertecknas avses det att kommuniceras med ett gemensamt pressmeddelande. Samarbetspartnern är ett företag grundat 2017, med strax under 50 medarbetare och de har intima och väl utvecklade relationer med NVIDA, AMD och Intel. Det finns en mycket stark miljömedvetenhet som genomsyrar deras val i expansionen.

Xpecunias position med bra nivå på sin egen teknikpark och innehavare av stora solfält, nummer 11 i storleksordning i listan som Svensk Solenergi har på sin hemsida, samt fokuset på ytterligare miljövänlig energiutbyggnad gör att vi blir väldigt väl mottagna och intressanta som samarbetspartner.

Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013