Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, ”Bolaget”) har godkänts för notering vid NGM Nordic SME. Handeln i Bolagets aktie inleds onsdag den 23 juni 2021.

Handeln i Xpecunias aktier kommer att inledas på NGM Nordic SME den 23 juni under kortnamnet XPEC. Bolaget genomförde nyligen en spridningsemission om 45 MSEK som tecknades med en teckningsgrad om 412% vilket tillförde Bolaget över 1.500 nya aktieägare. Xpecunia uppfyller således villkoren för notering vid NGM Nordic SME.

Xpecunia meddelade i ett pressmeddelande den 18 juni 2021 att första handelsdagen som var beräknad till 21 juni 2021 fick senareläggas på grund av handläggningen av spridningsemissionen hos Bolagsverket. Emissionen har nu registrerats och Xpecunia har i samråd med NGM Nordic SME kunnat fastställa den 23 juni som första handelsdag i aktien.

”Det känns fantastiskt att vi nu har kommit i mål med vår notering. Vi har haft siktet inställt på denna dag sedan vi fick bevis på att vår affärsmodell fungerar. En notering är gyllene tillfälle för att öka kännedomen kring Xpecunia och vi ser redan effekten av detta genom det nyetablerade samarbetet med Goobit Group. Att noteringen nu sker på en av de ljusaste dagarna på året, när våra solpaneler får arbeta som mest, känns helt rätt.”

– Daniel Moström, VD Xpecunia

Samtliga noteringshandlingar och finansiella rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida. Bolagets officiella kommunikationskanal som används för informationsgivning av både regulatorisk och ickeregulatorisk karaktär är MFN.se.

Nedan återges Bolagets kalender för kommande rapporteringstillfällen:

2021-08-23 Q2 2021
2021-11-22 Q3 2021
2022-02-18 Q4 2021

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013