Xpecunia Nordic AB (publ) bedriver kryptoutvinning med egen utrustning i egna serverhallar. Xpecunia har med hjälp av skattejurister beskrivit sin verksamhet och den planerade expansionen för Skatteverkets skattenämnd med avsikt att undersöka om Skatteverket anser att Xpecunia uppfyller kraven för att erhålla energiskatteavdrag för verksamhet i egna datorhallar. Energiskatten utgör för närvarande 35,6 öre per KwH före moms innan energiskatteavdrag och beräknas efter avdraget att uppgå till 0,6 öre per KwH. Ett avgörande har erhållits och Xpecunias verksamhet bedöms uppfylla kraven för att medges energiskatteavdrag på den del av energin som bolaget köper in externt under ett år.

Sett över utfallet i första kvartalet 2021 hade energiskatteavdraget bidragit med en grundmarginalförbättring på 2-3% i bruttomarginalen. Skulle priserna på kryptovalutor sjunka betydligt utgör energiskatteavdrag en betydelsefull marginalskyddande barrier under perioder av mindre solljus, vilket har en stabiliserande effekt vid en sådan utveckling.

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013