Samarbetet avser utökning av HPC verksamheten och försäljningssamarbete för Co2-offset mot serverhallsoperatörer globalt.

Xpecunia har ingått ett nytt partnerskap med Panchaea Ltd  i Storbritannien för att samarbeta inom HPC (High Performance Computing) samt direkt försäljning av Co2 offset till globala serverhallar.  Panchaea är en sedan länge en etablerad relation till Xpecunia inom hårdvara och har direktkontakt med ett stort antal globala serverhallsoperatörer. Xpecunia och Panchaea är överens om att HPC kommer ha en stark tillväxt och den stigande miljömedvetenheten är en faktor som påverkar konkurrensmöjligheter och även etableringsmöjligheter. Slutsatsen dras på grundval av volymerna på direkta förfrågningar för hårdvara och gemensamma samtal för Co2 offset med serverhallsoperatörer.
Samarbetet innebär att Xpecunia har tillgång, utan mellanhänder, till hårdvaruleverantörer för HPC, tillgång till en rad virtuella marknadsplatser likt det partnerskap som just nu förhandlas med en annan aktör i Storbritannien samt etablerar ett gemensamt försäljningssamarbete riktat mot ett stort antal serverhallsoperatörer globalt.
 
Pete Overell, VD Panchaea säger: ”Efter flera års samarbete mellan våra företag har vi stort förtroende för Xpecunia och dess förmåga att snabbt anpassa sig till den digitala världens datorkrav. Utöver vår verksamhet att konsultera och leverera den senaste hårdvaran till Xpecunia, är vi mycket glada över att arbeta tillsammans på deras unika CO2-lösning som inte har konkurrens inom vårt område. Genom att arbeta med Xpecunia har vi ett uppdrag att föra överkomlig decentraliserad datoranvändning till volymanvändning, styra företag och användare bort från monopolet av hyperskaliga etableringar och mot miljövänliga datacenter som erbjuder den senaste tekniken från världens främsta leverantörer.”

Daniel Moström, VD Xpecunia säger: ”Detta är en utveckling som vi är mycket förväntansfulla över, den digitala beräkningsutvecklingen går starkt mot HPC och en nyckelfaktor är möjligheter till senaste hårdvara direkt från tillverkare. Att vi nu gemensamt kan använda den miljömässiga medvetenheten som även i datahallsbranschen blivit ett kundkrav till en försäljningsmöjlighet för Xpecunia koncernen är en drömsits. Just åtkomsten till en trovärdig kontakt med beslutsfattare är det svåra i allt försäljningsarbete. Nu skall vi göra vårt yttersta för detta.”
 
HPC är en marknad som förväntas fortsätta växa kraftigt med 9% årligen upp till 60 MRD USD om fem år mot dagens nivå på 46 MRD USD enligt Intersect360 Research. Andra bedömare har liknande estimat. Xpecunia har redan intäkter inom HPC som är i stigande omfattning

Panchaea är en ledande leverantör inom high performance computing system och komponenter, fokuserande på HPC datacenter applikationer. https://www.panchaea.io/ med samarbeten med NVIDA, AMD, PNY Technologies, ASUS bland andra.
 
Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013