Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, ”Bolaget”) har tecknat ett samarbetsavtal med Goobit Group (”BTCX”). Samarbetet innebär att BTCX kan köpa kryptovalutor som Xpecunia utvinner med hjälp av egenproducerad förnyelsebar el.

Xpecunia och BTCX har ingått ett samarbetsavtal med exklusivitet för Norden där BTCX ges möjlighet att förvärva kryptoenheter som Xpecunia utvinner. Avtalet medför inga ekonomiska förd- eller nackdelar för någon av parterna då transaktionerna avses genomföras till marknadsmässiga priser, dock bedöms samarbetet vara av strategisk vikt för båda parter. BTCX är både en pionjär och en marknadsledare i det svenska ekosystemet för kryptovalutor och genom samarbetet kan Xpecunia få en bredare exponering samtidigt som BTCX kunder kan få åtkomst till kryptovalutor med lågt klimatavtryck.

VD Daniel Moström kommenterar:

”Kryptovalutor påverkas av frågan om miljöavtryck vilken diskuteras bland näringslivstoppar och beslutsfattare världen över – hur ska man råda bot på de enorma miljömässiga konsekvenser som uppstår till följd av kryptoutvinningen? Xpecunia är stolta över att kunna ge vårt bidrag till ett svar på denna fråga och att andra aktörer som BTCX ser vikten av att hitta en mer hållbar lösning. Miljövänligare utvinning av kryptovalutor är verkligen ett måste för kryptovalutor så att fokus kan ligga på innovationen och nyttan.”

Goobits VD Pär Helgosson kommenterar:

”BTCX är Sveriges äldsta växlingstjänst för kryptovalutor och tack vare ett nära samarbete med lokala producenter som Xpecunia kan man nu erbjuda alla sina kunder ännu grönare kryptotillgångar.”

Om Xpecunia

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan. Xpecunia aktien kommer noteras på NGM Nordic SME med start 21 juni 2021.

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande
kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de
digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets
mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ)
registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013