Xpecunia har tecknat avtal om förvärv av 2.4 hektar mark, en expansion av Zincums solcellsparker med 2000 KW och nya ställverk på 3000 KW samt 3500 m2 serverhall

För att utvidga Xpecunias största anläggning med ytterligare 75% areamässigt har bolaget tecknat LOI om att förvärva 2.4 hektar avverkad mark. Säljare är den lokala kommunen där priset uppgår till ca 1 mkr. Marken är avverkad och klassad som industrimark samt är i behov av markberedning, geografiskt gränsar den till Zincum.

Xpecunia avser där uppföra en större solcellspark för att motverka den operationella kostnaden av serverhallarna. Den exakta storleken avgörs efter slutförd projektering men pekar i dagsläget på en omfattning om minst 2000 KW men kan bli större om förutsättningarna är gynnsamma. Investeringen beräknas till 15 mkr.

Samtidigt investeras i nya ställverk om 3000 KW för ökad kraftanslutning. Investeringen beräknas till ca 1,3 mkr och blir klar under Q4.

För att bereda plats för expansion omvandlas 3500 m2 av verkstadslokaler till serverhallar under Q3 och Q4 i tre etapper. Där den första etappen blir drifttagen under Q3. Investeringen beräknas till 0,7 mkr.

Xpecunia finansierar investeringen ur egen kassa samt med eget kassaflöde. Ytterligare investeringar sker löpande med hänsyn till kassaflödet.

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013