Xpecunia har kunnat tidigarelägga en större investering av produktionsutrustning vilket ytterligare ökar den totala kapaciteten, inklusive island, med ca 50%. Investeringen uppgår totalt till 17 Mkr. Leverans sker med början i juli 2021 och fortsätter in under augusti.

Driftstarten sker löpande efter leverans på Xpecunias svenska siter. Investeringen avser 300 st nya servrar samt 1500 st NVIDIA RTX A4000 16GB med kringutrustning. Hastigheten har kunnat hållas hög tack vare att betalningen sker kontant ur bolagets egen kassa som ett resultat av en lyckad IPO-emission. Förberedelsearbeten med temperaturstyrd kylning, elanslutningar och åskskydd har pågått under Q2 och fortsätter in under Q3.

Anledningen till valet av RTX A4000 är att dessa högprestandakort kan utöver kryptoutvinning användas till beräkningsarbeten för VR, AI och renderingstillämpningar för det fall att detta skulle bli mer lönsamt i en framtid.

Xpecunia avser säkerställa driftstarten av nu pågående investeringar i produktion och solfält för att bibehålla ett positivt operationellt kassaflöde. Ytterligare investeringar sker löpande med hänsyn till kassaflödet.

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013