Omsättning 15.6 mkr i Q4 med 6.3 mkr i rörelseresultat, Omsättning 35,9 mkr 2021 med 17 mkr i rörelseresultat

Fjärde kvartalet 2021 Koncern – bildad 2021-07-01

 • Nettoomsättningen ökade till 15,6 (n/a) MSEK
 • Rörelsemarginalen för perioden var 37 % (n/a)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,3 (n/a) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8 (n/a) MSEK.
 • Vinst per aktie var 0,09 SEK (n/a)

Januari – december 2021 Koncern – bildad 2021-07-01

 • Nettoomsättningen ökade till 35,9 (n/a) MSEK.
 • Rörelsemarginalen för perioden var 47 % (n/a)
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 (n/a) MSEK
 • Vinst per aktie 0,32 SEK (n/a)

Fjärde kvartalet 2021 Moderbolag
Siffror i parentes är jämförelsetal för samma period 2020 moderbolaget.

 • Nettoomsättningen ökade med 600 % till 15,6 (2,6) MSEK
 • Rörelsemarginalen för perioden var 39 % (59 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 (1,6) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8 (1,9) MSEK.

Januari – december 2021 Moderbolag

 • Nettoomsättningen ökade med 625 % till 35,6 (5,7) MSEK.
 • Rörelsemarginalen för perioden var 46 % (38 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 (2,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 (2,8) MSEK.

VD Daniel Moström kommenterar:

”17 miljoner i rörelseresultat 2021 med urstark utveckling i Xpecunia.

Lönsamheten i Xpecunia är stark med 6,3 mkr i rörelseresultat i fjärde kvartalet – det även i tider av volatila priser på insatsvaror och produktion. Att energipriserna under årets sista period i Sverige har varit exceptionella har inte påverkat Xpecunia i någon större grad och kommer påverka allt mindre framgent när den egentillverkade energin ökar allt mer i takt med fler soltimmar. Xpecunia står stabilt med balanserad tillväxt och positiva kassaflöden.

Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som fokuserat på utvinna kryptoenheter med sin egen kapacitet. Nu sker en viktig förflyttning. Syftet är att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för uthyrd beräkningskapacitet. Denna typ av beräkningskapacitet används främst för AI beräkningar.”

Finansiella rapporter
Den kompletta bokslutsrapporten för perioden januari till december 2021 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.xpecunia.com.

Finansiell kalender
Q1 2022: 2022-04-27
Q2 2022: 2022-08-28
Bolagsstämma: 31 mars 2022