Nettoomsättning Q3: 8,8 Mkr (1,1 Mkr) , Rörelseresultat Q3: 4,7 Mkr (0.4 Mkr) Omsättningstillväxt YTD +654%, Nettoomsättning YTD 20,3 Mkr (3.1 Mkr), Rörelseresultat YTD 11,3 Mkr (0.5Mkr)

Summering koncernen tredje kvartalet 2021
Siffror i paranteser är jämförelsetal för samma period 2020.
Koncern
Nettoomsättning Q3 8,8 Mkr (1,1 Mkr)
Rörelseresultat Q3 4,7 Mkr (0.4 Mkr)
Rörelsemarginal Q3 54% (35%)
Resultatet per aktie efter skatt Q3 0,10 kr per aktie
Koncern
Omsättningstillväxt YTD +654%
Nettoomsättning YTD 20,3 Mkr (3.1 Mkr)
Rörelseresultat YTD 11,3 Mkr (0.5Mkr)
Resultat per aktie efter skatt YTD 0,25 kr per aktie

Xpecunia har under 2021 genomfört stora investeringar och dessa är nu till 95% klara. Vi ser att den starka utvecklingen fortsätter i Xpecunia med alla parametrar på rätt sida. Kassaflödet finansierar fortsatt tillväxt. Genomförandet går bättre än planerat. Xpecunia arbetar med möjligheter att säkerställa lönsamhet på lång sikt både genom investeringar och att diversifiera intäktsmixen.” kommenterar VD Daniel Moström

Delårsrapporten finns i sin helhet på Xpecunias hemsida

Nästa rapporttillfälle Q4: 2022-02-18

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor på egna siter och minskar miljöpåverkan samt höjer lönsamheten med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901

daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM

www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013