Den starka utvecklingen fortsätter och expansionen levererar

Första kvartalet 2022 Koncern
Siffror i parentes är jämförelsetal för samma period 2021 i moderbolaget.

  • Nettoomsättningen ökade till 13 (4,4) MSEK
  • Bruttomarginalen var 73 % (88 %) MSEK
  • Rörelsemarginalen för perioden var 31 % (61 %)
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,1 (2,7) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (3) MSEK.

VD Daniel Moström kommenterar:

”Utvecklingen fortsätter starkt i Xpecunia. Expansionen levererar och fortlöper och vi lägger fokus på att skapa stabilitet och diversifiera intäktsströmmarna.

Det är med nöje att jag kan konstatera att första kvartalet 2022 innebar en fortsatt stabil affär för Xpecunia, trots en dramatisk utveckling i vår omvärld, de höga elpriserna har inte påverkat nämnvärt. Rörelsemarginalens förändring speglar att Xpecunia är ett betydligt större bolag idag än Q1:2021, det viktiga är den starka bruttomarginalen.

Nu går vi in i en ljusare årstid under Q2 med en expanderande verksamhet vilket innebär ytterligare förbättrade förutsättningar, då vår egen energitillförsel nu alltmer ger ett betydande tillskott.”

Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för uthyrd beräkningskapacitet. Denna typ av beräkningskapacitet används främst för AI beräkningar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgart Börsen i Tyskland.

Finansiella rapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2022 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.xpecunia.com. Den finns nu på tre språk, svenska, tyska och engelska.

Finansiell kalender
Q2 2022: 2022-08-05
Q3 2022: 2022-10-28

Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013