Omsättning 11,6 mkr. Bruttomarginal 66% . Rörelseresultat 1.2 mkr. Kassaflöde +4.5 mkr

1 april – 30 juni 2022
Siffror i parentes är jämförelsetal för samma period 2021 i moderbolaget.
Andra kvartalet 2022 Koncern

  • Nettoomsättningen ökade till 11,6 (7,2) MSEK
  • Bruttomarginalen var 66 % (87 %) MSEK
  • Rörelsemarginalen för perioden var 10 % (53 %)
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (3,8) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,5 (4,9) MSEK
  • Xpecunia aktien noterad i Tyskland på Stuttgartbörsen

VD Daniel Moström kommenterar:
”Utvecklingen är stark i Xpecunia. Andra kvartalet var utmanade med en fortsatt turbulent omvärld i den digitala ekonomin och energipriserna. Finansiell konsolidering får nu ökad vikt och påverkar den framåtsyftande expansionen mot att skapa ytterligare högre grad av egen stabilitet i syfte att ytterligare höja bruttomarginalerna varaktigt. Fokus på energi är den långsiktiga nyckeln.
Satsningen på den egna energin har delvis motverkat högre produktionskostnader under perioden, med den kraftfulla utökning som pågår förväntas ytterligare effekt. Expansionen av egen energi tar längre tid än expansionen av produktionskapacitet. Marknadsprisers volatilitet ger till dess att egen tillverkningseffekt blir fullt påkopplad ett större genomslag i rörelseresultatet.”
 
Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Finansiella rapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden april till juni 2022 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.xpecunia.com. Den finns nu på tre språk, svenska, tyska och engelska.
Finansiell kalender
Q3 2022:                       2022-10-28
Q4 2022:                       2023-02-08
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013